ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Ordenança reguladora de la Zona de Baixes Emissions

Ordenança reguladora de la Zona de Baixes Emissions
Consulta pública (En curs)
Procés per a demanar l'opinió de les persones, físiques i jurídiques, i de les organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma, que es realitza amb caràcter previ a la redacció dels projectes d'ordenances i reglaments que se sotmeten a l'aprovació de la Junta de Govern.
Anar a inici de pàgina