ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Taxa pels Servicis de Clavegueram, Col·lectors i Estaciones de Bombament

Taxa pels Servicis de Clavegueram, Col·lectors i Estaciones de Bombament
Text vigent d'aquesta Norma Municipal
Publicació íntegra de la disposició normativa definitivament aprovada en el Butlletí Oficial de la Província de València i el text vigent de la norma.
Anar a inici de pàgina