ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Ordenança Reguladora del Sandbox Urbà de la Ciutat de València

Ordenança Reguladora del Sandbox Urbà de la Ciutat de València
Consulta pública (En curs)
Procés per a demanar l'opinió de les persones, físiques i jurídiques, i de les organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma, que es realitza amb caràcter previ a la redacció dels projectes d'ordenances i reglaments que se sotmeten a l'aprovació de la Junta de Govern.
Anar a inici de pàgina