ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Estatuts de l’Organisme Autònom Municipal de Parcs, Jardins i Biodiversitat Urbana

Estatuts de l’Organisme Autònom Municipal de Parcs, Jardins i Biodiversitat Urbana
Text vigent d'aquesta Norma Municipal
Publicació íntegra de la disposició normativa definitivament aprovada en el Butlletí Oficial de la Província de València i el text vigent de la norma.
Anar a inici de pàgina