ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Detall d'un tràmit

Renovació de les unitats de soterrament
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
SA.CM.45
Descripció

Renovar la concessió d'Unitats de Soterrament.

Qui ho pot sol·licitar?

Particular titular del dret funerari.

Quan sol·licitar-ho

Durant l'últim any de concessió. Veure art. 41 de l’Ordenança de Cementeris.

Documentació a presentar

En les instàncies, és obligatori a més de la designació de domicili a efecte de notificacions, l'aportació de bé Telèfon de Contacte, bé Adreça de Correu Electrònic personalitzada, per a facilitar possibilitat de contacte amb els interessats. Així mateix, es recorda als citats interessats, l'obligació de mantindre actualitzats les dades de contacte telefònic o electrònic.

Taxes
Taxa

Taxa per renovació de la concessió de nínxols:

Nínxols sencills:

 • Termini 5 anys - 158, 14 €
 • Títol funerari - 7,85 €
 • Termini 20 anys - 607.18 €
 • Títol funerari - 7,85 €
 • Termini 50 anys - 950,07 €
 • Títol funerari - 7,85 €

Nínxols dobles:

 • Termini 20 anys - 1.214,34 €
 • Títol funerari - 7,85 €
 • Termini 50 anys - 1900,02 €
 • Títol funerari - 7,85 €Actuacions a realitzar pel sol·licitant
 • Personar-se en les Oficines del Servici de Cementeris per a realitzar la sol·licitud.
 • S'expedix la corresponent liquidació que es podrà abonar en qualsevol oficina de les entitats col·laboradores que apareixen en el document de pagament.
Informació Complementària

La falta de renovació en el termini implica l'exhumació de les restes i el seu posterior trasllat a l'ossera comuna. (Veure art. 41 de l'Ordenança de Cementeris).

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Article 24.1 paràgraf segon Llei 39/2015, de 1 d'octubre. Sentit desestimatori del silenci per ser facultats relatives al domini públic.
Termini màxim de resolució: 3 mesos
Legislació
 • Decret 39/2005, de 25 de febrer, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es regulen les pràctiques de policia sanitària mortuòria en l'àmbit de la Comunitat Valenciana (DOGV, de 8 de març de 2005).
Oficines d'informació
 • SERVICI DE CEMENTERIS. OFICINA ADMINISTRATIVACamí Vell de Picassent, s/n (junt al Tanatori)Tel.: 962082502Fax: 96.378.22.90Dilluns a divendres laborals de 08:30 a 14:30 Dissabte, diumenge i festius: de 8:30 a 12:30. Atenció presencial amb cita prèvia en 962082807 o sercementerios@valencia.es (A diari de 8:30 a 10:00 atenció prioritària als professionals funeraris)
Oficines on presentar
 • SERVICI DE CEMENTERIS. OFICINA ADMINISTRATIVACamí Vell de Picassent, s/n (junt al Tanatori)Tel.: 962082502Fax: 96.378.22.90Dilluns a divendres laborals de 08:30 a 14:30 Dissabte, diumenge i festius: de 8:30 a 12:30. Atenció presencial amb cita prèvia en 962082807 o sercementerios@valencia.es (A diari de 8:30 a 10:00 atenció prioritària als professionals funeraris)
Anar a inici de pàgina