ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Sol.licitud de col.locació de cendres en la piràmide
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
SA.CM.30
Descripció

Els particulars que desitgen depositar l’urna de cendres d’un difunt en la pirámide que es troba dins del Cementeri General en les seccions 20ª i 11ª (Jardí del Record).

La col·locació de les cendres en la Piràmide, té caràcter permanent i irrecuperable

Qui ho pot sol·licitar?

Particulars que tinguen en la seua propietat les cendres d'algun difunt, en custòdia familiar, així com aquells que hagen incinerat un cadàver i desitgen col·locar les cendres en piràmide, en compte de fer-ho en nínxol de la seua propietat o nínxol de restes.

Documentació a presentar

 • Imprès de sol·licitud que pot descarregar en l'apartat “Impresos” d'aquesta mateixa pàgina, si la sol·licitud es realitza presencialment, acompanyat de la documentació que s'indica.
 • Si la sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica s'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

En les instàncies, és obligatori a més de la designació de domicili a efecte de notificacions, l'aportació de bé Telèfon de Contacte, bé Adreça de Correu Electrònic personalitzada, per a facilitar possibilitat de contacte amb les persones interessades. Així mateix, es recorda a les citades persones interessades, l'obligació de mantindre actualitzats les dades de contacte telefònic o electrònic.

 • Si la sol·licitud la realitza la persona física interessada, en iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'utilitzar-se l'opció "Soc la persona interessada", i presentar la sol·licitud juntament amb els documents necessaris.
 • Si la sol·licitud es realitza en nom d'una persona física, en iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'utilitzar-se l'opció "Soc representant mitjançant la presentació d'apoderament" i presentar la sol·licitud juntament amb el poder de representació (annex de l'apartat "Impresos") i els documents necessaris.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • En el cas que no s'haja incinerat en el Crematori Municipal de València:
  • Certificat mèdic de defunció
  • Certificat de cremació
Taxes
Taxa

Quantia: 12,27 euros

La temporalitat és de cinc anys.

El pagament de la taxa inclou la col·locació d'una placa commemorativa amb el nom del difunt, tindrà una vigència de 5 anys i transcorregut eixe període, es procedix a la seua retirada.


Taxes per Prestació dels Servicis Funeraris Municipals de Cementeris


Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant
 • Personar-se en les Oficines del Servici de Cementeris per a realitzar la sol·licitud.
 • Pagament de la Taxa.

La col·locació de les cendres en la Piràmide, té caràcter permanent i irrecuperable.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Article 24.1 paràgraf segon Llei 39/2015, d'1 d'octubre. Sentit desestimatori del silenci per ser facultats relatives al domini públic.
Termini màxim de resolució: 3 mesos
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte la documentació requerida
 • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.


MANUAL TRAMITACIÓ PER SEU ELECTRÒNICA PER A EMPRESES FUNERÀRIES.

Oficines d'informació
 • SERVICI DE CEMENTERIS. OFICINA ADMINISTRATIVACamí Vell de Picassent, s/n (junt al Tanatori)Tel.: 962082508Fax: 96.378.22.90Dilluns a divendres laborals de 08:30 a 14:30 Dissabte, diumenge i festius: de 8:30 a 12:30. Atenció presencial amb cita prèvia en 962082807 o sercementerios@valencia.es (A diari de 8:30 a 10:00 atenció prioritària als professionals funeraris)
Oficines on presentar
 • SERVICI DE CEMENTERIS. OFICINA ADMINISTRATIVACamí Vell de Picassent, s/n (junt al Tanatori)Tel.: 962082508Fax: 96.378.22.90Dilluns a divendres laborals de 08:30 a 14:30 Dissabte, diumenge i festius: de 8:30 a 12:30. Atenció presencial amb cita prèvia en 962082807 o sercementerios@valencia.es (A diari de 8:30 a 10:00 atenció prioritària als professionals funeraris)
Anar a inici de pàgina