ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Detall d'un tràmit

Sol.licitud de col.locació de cendres en la piràmide
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
SA.CM.30
Descripció

Els particulars que desitgen depositar l’urna de cendres d’un difunt en la pirámide que es troba dins del Cementeri General en les seccions 20ª i 11ª (Jardí del Record).

La col·locació de les cendres en la Piràmide, té caràcter permanent i irrecuperable

Qui ho pot sol·licitar?
Particulars que tinguen en la seua propietat les cendres d'algun difunt, en custòdia familiar, així com aquells que hagen incinerat un cadàver i desitgen col·locar les cendres en piràmide, en compte de fer-ho en nínxol de la seua propietat o nínxol de restes.
Taxes
Taxa

Quantia: 12,27 euros

La temporalitat és de cinc anys.

El pagament de la taxa inclou la col·locació d'una placa commemorativa amb el nom del difunt, tindrà una vigència de 5 anys i transcorregut eixe període, es procedix a la seua retirada.


Taxes per Prestació dels Servicis Funeraris Municipals de Cementeris


Actuacions a realitzar pel sol·licitant
  • Personar-se en les Oficines del Servici de Cementeris per a realitzar la sol·licitud.
  • Pagament de la Taxa.

La col·locació de les cendres en la Piràmide, té caràcter permanent i irrecuperable.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
  • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
  • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Article 24.1 paràgraf segon Llei 39/2015, d'1 d'octubre. Sentit desestimatori del silenci per ser facultats relatives al domini públic.
Termini màxim de resolució: 3 mesos
Oficines d'informació
  • SERVICI DE CEMENTERIS. OFICINA ADMINISTRATIVACamí Vell de Picassent, s/n (junt al Tanatori)Tel.: 962082502Fax: 96.378.22.90Dilluns a divendres laborals de 08:30 a 14:30 Dissabte, diumenge i festius: de 8:30 a 12:30. Atenció presencial amb cita prèvia en 962082807 o sercementerios@valencia.es (A diari de 8:30 a 10:00 atenció prioritària als professionals funeraris)
Oficines on presentar
  • SERVICI DE CEMENTERIS. OFICINA ADMINISTRATIVACamí Vell de Picassent, s/n (junt al Tanatori)Tel.: 962082502Fax: 96.378.22.90Dilluns a divendres laborals de 08:30 a 14:30 Dissabte, diumenge i festius: de 8:30 a 12:30. Atenció presencial amb cita prèvia en 962082807 o sercementerios@valencia.es (A diari de 8:30 a 10:00 atenció prioritària als professionals funeraris)
Anar a inici de pàgina