ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Conversió unitats de soterrament
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
SA.CM.20
Descripció

Canviar el termini de la concessió.

Qui ho pot sol·licitar?

Particular titular del dret funerari.

Requisits

Estar en vigor la Unitat de Soterrament .

Quan sol·licitar-ho

Quan vença el termini de la concessió. Veure art. 40 de l'Ordenança de Cementeris.

Hi ha un termini d'un any des de l'adquisició del nínxol per a canviar la concessió que es va fer originàriament i deduint l'import abonat en el seu dia. Transcorregut este termini, no s'efectuarà cap deducció.

Documentació a presentar

 • Imprès de sol·licitud que pot descarregar en l'apartat “Impresos” d'aquesta mateixa pàgina, si la sol·licitud es realitza presencialment, acompanyat de la documentació que s'indica.
 • Si la sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica s'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

En les instàncies, és obligatori a més de la designació de domicili a efecte de notificacions, l'aportació de bé Telèfon de Contacte, bé Adreça de Correu Electrònic personalitzada, per a facilitar possibilitat de contacte amb les persones interessades. Així mateix, es recorda a les citades persones interessades, l'obligació de mantindre actualitzats les dades de contacte telefònic o electrònic.

Taxes
Taxa

Taxa per conversió de la concessió de nínxols:

Nínxols sencills:

 • Termini de 5 anys - 158,14 €
 • Títol funerari - 7,85 €
 • Termini 20 anys - 607,18 €
 • Títol funerari - 7,85 €
 • Termini de 50 anys - 950,07 €
 • Títol funerari - 7,85 €

Nínxols dobles:

 • Termini 20 anys - 1.214,34 €
 • Títol funerari - 7,85 €
 • Termini 50 anys: 1900, 02 €
 • Títol funerari - 7,85 €


FORMA DE PAGAMENT TAXES. VEURE EL SEGÜENT ENLLAÇ.


Taxes per Prestació dels Servicis Funeraris Municipals de Cementeris


Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant
 • Personar-se en les Oficines del Servici de Cementeris per a realitzar la sol·licitud.
 • S'expedix la corresponent liquidació que es podrà abonar en qualsevol oficina de les entitats col·laboradores que apareixen en el document de pagament.
Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Article 24.1 paràgraf segon Llei 39/2015, de 1 d'octubre. Sentit desestimatori del silenci per ser facultats relatives al domini públic.
Termini màxim de resolució: 3 mesos
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte la documentació requerida
 • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Oficines d'informació
 • SERVICI DE CEMENTERIS. OFICINA ADMINISTRATIVACamí Vell de Picassent, s/n (junt al Tanatori)Tel.: 962082508Fax: 96.378.22.90Dilluns a divendres laborals de 08:30 a 14:30 Dissabte, diumenge i festius: de 8:30 a 12:30. Atenció presencial amb cita prèvia en 962082807 o sercementerios@valencia.es (A diari de 8:30 a 10:00 atenció prioritària als professionals funeraris)
Oficines on presentar
 • SERVICI DE CEMENTERIS. OFICINA ADMINISTRATIVACamí Vell de Picassent, s/n (junt al Tanatori)Tel.: 962082508Fax: 96.378.22.90Dilluns a divendres laborals de 08:30 a 14:30 Dissabte, diumenge i festius: de 8:30 a 12:30. Atenció presencial amb cita prèvia en 962082807 o sercementerios@valencia.es (A diari de 8:30 a 10:00 atenció prioritària als professionals funeraris)
Anar a inici de pàgina