ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Detall d'un tràmit

Conversió unitats de soterrament
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
SA.CM.20
Descripció

Canviar el termini de la concessió.

Qui ho pot sol·licitar?

Particular titular del dret funerari.

Requisits

Estar en vigor la Unitat de Soterrament .

Quan sol·licitar-ho

Quan vença el termini de la concessió. Veure art. 40 de l'Ordenança de Cementeris.

Hi ha un termini d'un any des de l'adquisició del nínxol per a canviar la concessió que es va fer originàriament i deduint l'import abonat en el seu dia. Transcorregut este termini, no s'efectuarà cap deducció.

Taxes
Taxa

Taxa per conversió de la concessió de nínxols:

Nínxols sencills:

 • Termini de 5 anys - 158,14 €
 • Títol funerari - 7,85 €
 • Termini 20 anys - 607,18 €
 • Títol funerari - 7,85 €
 • Termini de 50 anys - 950,07 €
 • Títol funerari - 7,85 €

Nínxols dobles:

 • Termini 20 anys - 1.214,34 €
 • Títol funerari - 7,85 €
 • Termini 50 anys: 1900, 02 €
 • Títol funerari - 7,85 €


Taxes per Prestació dels Servicis Funeraris Municipals de Cementeris


Actuacions a realitzar pel sol·licitant
 • Personar-se en les Oficines del Servici de Cementeris per a realitzar la sol·licitud.
 • S'expedix la corresponent liquidació que es podrà abonar en qualsevol oficina de les entitats col·laboradores que apareixen en el document de pagament.
Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Article 24.1 paràgraf segon Llei 39/2015, de 1 d'octubre. Sentit desestimatori del silenci per ser facultats relatives al domini públic.
Termini màxim de resolució: 3 mesos
Oficines d'informació
 • SERVICI DE CEMENTERIS. OFICINA ADMINISTRATIVACamí Vell de Picassent, s/n (junt al Tanatori)Tel.: 962082502Fax: 96.378.22.90Dilluns a divendres laborals de 08:30 a 14:30 Dissabte, diumenge i festius: de 8:30 a 12:30. Atenció presencial amb cita prèvia en 962082807 o sercementerios@valencia.es (A diari de 8:30 a 10:00 atenció prioritària als professionals funeraris)
Oficines on presentar
 • SERVICI DE CEMENTERIS. OFICINA ADMINISTRATIVACamí Vell de Picassent, s/n (junt al Tanatori)Tel.: 962082502Fax: 96.378.22.90Dilluns a divendres laborals de 08:30 a 14:30 Dissabte, diumenge i festius: de 8:30 a 12:30. Atenció presencial amb cita prèvia en 962082807 o sercementerios@valencia.es (A diari de 8:30 a 10:00 atenció prioritària als professionals funeraris)
Anar a inici de pàgina