ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Detall d'un tràmit

Assistència al Ple com a públic
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
PC.PO.10
Descripció

Sol·licitud d'assistència com a públic a una concreta sessió plenària, que s'ha de determinar expressament.

Qui ho pot sol·licitar?

Persones físiques a títol individual o en representació de les associacions inscrites en el Registre Municipal d'Entitats.

Requisits

Ningun.

Quan sol·licitar-ho

En les sessions ordinàries, en qualsevol moment, normalment des de l'inici del mes corresponent fins a l'inici de la celebració de la sessió.

En les sessions extraordinàries, des que es fa pública la informació sobre la seua convocatòria i fins a l'inici de la sessió.

Actuacions a realitzar pel sol·licitant

Formular instància presencial o electrònica en què consten nom, cognoms i núm. DNI (o un altre document acreditatiu de la identitat) de les persones que sol·liciten assistir com a públic a una sessió plenària, 2 com a màxim en cada instància. A més s'han de facilitar les dades d'un correu electrònic, fax o telèfon per a contactar ràpidament amb elles.

El dia de la celebració de la sessió plenària, el/la ciudadano/a ha de personar-se en l'edifici municipal de la Plaça de l'Ajuntament, porta d'accés de la c/ Arquebisbe Majoral, a partir de les 9,00 hores. Haurà de portar original del seu DNI (o de l'altre document semblant que consta en la seua instància) i, si és el cas, facilitar número de registre de la instància presentada.

Informació Complementària

L'assistència de públic a les sessions plenàries ha de regular-se per la falta d'aforament de l'hemicicle. El Reglament Orgànic del Ple, article 65.3, reserva un mínim de 22 places per a l'assistència de públic en general, que s'autoritza a través d'este procediment. Este mínim reglamentari podria ampliar-se sempre que el desenrotllament de la sessió ho permetera.

En tot cas la preferència per a ocupar una de les places és l'orde d'entrada de la sol·licitud en el Registre General d'Entrada (data i hora). En la petició d'assistència ha d'especificar-se la sessió concreta.

En general la sol·licitud es resol de forma favorable. Per la brevetat dels terminis, esta resolució positiva no es notifica.

Sí que es notifica, mitjançant comunicació telefònica o per correu electrònic o per fax, realitzada abans de l'inici de la sessió, la impossibilitat d'assistir per falta d'aforament o altres circumstàncies excepcionals. Posteriorment, si la persona interessada ho requereix, es practica una notificació formal.

Per això, les persones interessades, si no han rebut ninguna telefonada ni correu electrònic desestimatori, poden assistir a la sessió. Cal personar-se el dia de celebració en la porta de l’ajuntament del carrer de Arquebisbe Majoral, amb el seu document de identificació original (habitualment, DNI), abans de l’hora de inici de la sessió plenària o moment posterior en el que desitgen incorporar-se com a públic.

En el cas de resolució desfavorable de la sol·licitud d'assistència a una concreta sessió plenària, per a intentar l'assistència a una altra posterior ha de formular-se una nova sol·licitud.

Durant la situació d'excepcionalitat generada per la pandèmia de covid-19, l'exercici d'aquest dret s'adaptarà a la normativa que dicte a cada moment l'autoritat sanitària per raons de salut pública i control de l'aforament del saló de sessions, especialment si la sessió plenària haguera de constituir-se i celebrar-se íntegrament a distància.

Les sessions del Ple es graven i difonen en la web municipal, en directe i en accessos posteriors, a través del Canal GVA. Ocasionalment podria mostrar-se alguna imatge del públic assistent. En tot cas, les dades facilitades per a assistir a alguna de les sessions del plenàries, seran tractats per l'Ajuntament de València, en qualitat de responsable, per a la finalitat indicada en esta documentació i, sobre la base del que es disposa en el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679, les persones interessades podran exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió i altres contemplats en el citat reglament, conforme s'explica en la informació sobre protecció de dades que pot consultar en aquest enllaç: http://www.valencia.es/cas/politica-privacidad

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: Estimatori
Normalment s'estimen totes les sol·licituds per silenci. Si alguna d'elles s'ha de denegar, es resol en uns dies, de manera que es notifica a l'interessat abans de l'inici de la sessió plenària.
Termini màxim de resolució: No aplica
Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital


Si disposa de certificat digital de la Generalitat Valenciana o DNI electrònic pot realitzar el tràmit en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina

Legislació
 • Llei 7/1985, de 2 abril, de Bases del Règim Local.
 • Llei 8/2010, de 23 juny, de Règim Local de la Comunitat Valenciana.
 • Reial Decret 2568/1986, de 28 novembre. Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals.
 • Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679
On dirigir-se

Gabinet Secretaria General i del Ple (de dilluns a divendres, des de 8,30 fins a 15,00 hores).

Oficines d'informació
 • OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA DE TABAQUERAC/ Amadeu de Savoia, 11. Nau OestTel.: 962082015, 962082016, 962082101, 962082102De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Només s'atendrà presencialment les persones que hagen sol·licitat cita prèvia a través de www.valencia.es o cridant al telèfon d'atenció ciutadana 010oactabacalera@valencia.es
 • OFICINA D'INFORMACIÓ AL PÚBLIC - PL. AJUNTAMENT (Consultes per telèfon, bústia de consultes de la pàgina web o correu electrònic)Edifici Casa Consistorial entrada per C/ Arquebisbe Mayoral, 1 - accTel.: 96.208.18.85 - 96.208.18.66Atenció telefònica: De dilluns a divendres de 8:00 a 15:00 hores. Bústia de consultes de la pàgina web www.valencia.esinformacion@valencia.es
Oficines on presentar
 • ALCALDIA-EL PALMARC/ Caudete, 15Tel.: 96.162.00.6De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h.Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-EL SALERAv. dels Pinars, 1Tel.: 96.183.02.95De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimarts 9:00 a 14:00 horas. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-BENIFARAIGC/ Ferrer i Bigné, 47Tel.: 96.363.52.49De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores. Registre: dimarts de 9.00 a 14.00 hores. L'atenció presencial es realitzarà des del 9 de juny amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCADIA-BORBOTÓPl. Moreral, 8 Tel.: 96.390.17.47De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h. Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-CASAS DE BÁRCENACamí Cases de Bàrcena número 63, CP: 46131-ValènciaTel.: 96.185.42.05De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-EL PERELLONETAv. de les Gavines s/nTel.: 96.177.78.89De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-FORN D´ALCEDOC/ Guadalquivir, 15 (cantonada Alabau, 2)Tel.: 96.376.09.36De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-LA PUNTACamí del Canal 74 - Xalet de BartualTel.: 96 367 33 30 Fax: 96 367 33 30 De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hore sRegistre: dijous de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-LA TORREC/ Benidoleig, s/nTel.: 96.396.33.17De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimarts 9:00 a 14:00 horas. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-MASSARROJOSC/ Cura Bau, 10-12Tel.: 96.139.41.49De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-PINEDOCarrera del Riu, 263Tel.: 96.324.89.64De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-POBLE NOUCamí de Montcada, 205Tel.: 96.366.66.89De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • JUNTA MUNICIPAL DE ABASTOSC/ Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça Alfons el Magnànim, s/n (Xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓC/ Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE MARITIMC/ Francesc Cubells, 58Tel.: 962084260/ 962084262/ 962084258Fax: 96.367.27.48 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXC/ Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFAC/ Maties Perelló, 7 Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSC/ Comte Lumiares, 5 Tel.: 962084362/ 962084372 / 962084365Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AYUNTAMIENTOEdifici Casa Consistorial entrada per C/ Arquebisbe Mayoral, 1 - accTel.: 96.352.54.78 Ext: 1046De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà des del 8 de juny per a persones físiques únicament. Amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - TABACALERAAmadeu de Savoia, 11. Nau OestTel.: 96.352.54.78 - ext: 2036De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Només s'atendrà presencialment les persones que hagen sol·licitat cita prèvia a través de www.valencia.es o cridant al telèfon d'atenció ciutadana 010
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPl. Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013055jmpoblesdelnord@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRIC/ Senda de Secanet, 43 bj BenimametTel.: Registro: 963013436 / 963013446 Secretaria: 963013411 -963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013636jmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDC/ Poetessa Leonor Perales, s/n (Castellar)Tel.: Registro: 963013023 Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013023jmpoblesdelsud@valencia.es
Anar a inici de pàgina