ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Assistència al Ple com a públic
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
PC.PO.10
Descripció

Sol·licitud d'assistència com a públic a una concreta sessió plenària, que s'ha de determinar expressament.

AVÍS: Des del mes d'octubre de 2023 fins al mes de gener de 2024, les sessions plenàries de l'Ajuntament de València se celebraran al Saló de Plens de la Diputació de València (Palacio Provincial, Plaça de Manises núm. 4 de València).

Qui ho pot sol·licitar?

Persones físiques a títol individual o en representació de les associacions inscrites en el Registre Municipal d'Entitats.

Quan sol·licitar-ho

En les sessions ordinàries, en qualsevol moment, normalment des de l'inici del mes corresponent fins a l'inici de la celebració de la sessió.

En les sessions extraordinàries, des que es fa pública la informació sobre la seua convocatòria i fins a l'inici de la sessió.

Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

Formular instància presencial o electrònica en què consten nom, cognoms i núm. DNI (o un altre document acreditatiu de la identitat) de les persones que sol·liciten assistir com a públic a una sessió plenària, 2 com a màxim en cada instància. A més s'han de facilitar les dades d'un correu electrònic, fax o telèfon per a contactar ràpidament amb elles.

El dia de la celebració de la sessió plenària, el/la ciutadà/a ha de personar-se en l'edifici de la Diputació de València (Plaça Manises nº 4), a partir de les 9,00 hores. Haurà de portar original del seu DNI (o de l'altre document semblant que consta en la seua instància) i, si és el cas, facilitar número de registre de la instància presentada o còpia d’esta.

Informació Complementària

L'assistència de públic a les sessions plenàries ha de regular-se per la falta d'aforament de l'hemicicle. El Reglament Orgànic del Ple, article 65.3, reserva un mínim de 22 places per a l'assistència de públic en general, que s'autoritza a través d'este procediment. Este mínim reglamentari podria ampliar-se sempre que el desenrotllament de la sessió ho permetera.

En tot cas la preferència per a ocupar una de les places és l'orde d'entrada de la sol·licitud en el Registre General d'Entrada (data i hora). En la petició d'assistència ha d'especificar-se la sessió concreta.

En general la sol·licitud es resol de forma favorable. Per la brevetat dels terminis, esta resolució positiva no es notifica.

Sí que es notifica, mitjançant comunicació telefònica o per correu electrònic o per fax, realitzada abans de l'inici de la sessió, la impossibilitat d'assistir per falta d'aforament o altres circumstàncies excepcionals. Posteriorment, si la persona interessada ho requereix, es practica una notificació formal.

Per això, les persones interessades, si no han rebut ninguna telefonada ni correu electrònic desestimatori, poden assistir a la sessió. Cal personar-se el dia de celebració en la porta de l’ajuntament del carrer de Arquebisbe Majoral, amb el seu document de identificació original (habitualment, DNI), abans de l’hora de inici de la sessió plenària o moment posterior en el que desitgen incorporar-se com a públic.

En el cas de resolució desfavorable de la sol·licitud d'assistència a una concreta sessió plenària, per a intentar l'assistència a una altra posterior ha de formular-se una nova sol·licitud.

L'article 65.6 del Reglament orgànic del Ple regula que en determinades situacions excepcionals (situacions de força major, greu risc col·lectiu o catàstrofes) la presidència del Ple pot determinar que no es permeta l'assistència de públic a les sessions plenàries o que se celebren íntegrament a distància, de la mateixa manera que, durant la pandèmia de covid, l'exercici d'aquest dret d'assistència es va adaptar a la normativa dictada a cada moment per l'autoritat sanitària per a preservar la salut pública.

Les sessions del Ple es graven i difonen en la web municipal, en directe i en accessos posteriors, a través del Canal GVA. Ocasionalment podria mostrar-se alguna imatge del públic assistent. En tot cas, les dades facilitades per a assistir a alguna de les sessions del plenàries, seran tractats per l'Ajuntament de València, en qualitat de responsable, per a la finalitat indicada en esta documentació i, sobre la base del que es disposa en el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679, les persones interessades podran exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió i altres contemplats en el citat reglament, conforme s'explica en la informació sobre protecció de dades que pot consultar en aquest enllaç: http://www.valencia.es/cas/politica-privacidad

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: Estimatori
Normalment s'estimen totes les sol·licituds per silenci. Si alguna d'elles s'ha de denegar, es resol en uns dies, de manera que es notifica a l'interessat abans de l'inici de la sessió plenària.
Termini màxim de resolució: No s´hi aplica
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte la documentació requerida
 • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Legislació
 • Llei 7/1985, de 2 abril, de Bases del Règim Local.
 • Llei 8/2010, de 23 juny, de Règim Local de la Comunitat Valenciana.
 • Reial Decret 2568/1986, de 28 novembre. Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals.
 • Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679
On dirigir-se

Gabinet Secretaria General i del Ple (de dilluns a divendres, des de 8,30 fins a 15,00 hores).

Oficines d'informació
 • OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA - TABAQUERAC/ Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest. 46010 ValènciaTel.: 962082015, 962082016, 962082101, 962082102Fax: 96.389.50.14De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010oactabacalera@valencia.es
 • OFICINA D'INFORMACIÓ AL PÚBLIC - PL. AJUNTAMENT (Consultes per telèfon, bústia de consultes de la pàgina web o correu electrònic)Edifici Casa Consistorial entrada per C/ Arquebisbe Mayoral, 1ACTel.: 010/ 96.310.00.10Atenció presencial: De dilluns a divendres de 8.30 a 14.00 horas. informacion@valencia.es
Oficines on presentar
 • ALCALDIA DEL PALMARCarrer de Cabdet, 15Tel.: 96.162.00.66Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL SALERAvinguda dels Pinars, 1Tel.: 96.183.02.95Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE BENIFARAIGCarrer de Ferrer i Bigné, 47Tel.: 96.363.52.49Registre: dimarts de 9.00 a 14.00 hores.
 • ALCADIA DE BORBOTÓPlaça del Moreral, 8 Tel.: 96.390.17.47Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LES CASES DE BÀRCENACamí de les Cases de Bàrcena, 63; CP: 46131-ValènciaTel.: 96.185.42.05Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA DEL PERELLONETCarrer Marqués de Valterra, 35Tel.: 96.177.78.89Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL FORN D´ALCEDOCamí d'Alabau, 2Tel.: 96.376.09.36Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LA PUNTACamí del Canal, 74 (Xalet de Bartual)Tel.: 96 367 33 30 Fax: 96 367 33 30 Registre: dijous de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA DE LA TORRECarrer de Benidoleig, s/nTel.: 96.396.33.17Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE MASSARROJOSCarrer de Mossén Bau, 10-12Tel.: 96.139.41.49Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE PINEDOCarrera del Riu, 263Tel.: 96.324.89.64Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE POBLE NOUCamí de Montcada, 205Tel.: 96.366.66.89Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores.
 • JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOSCarrer d'Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça d'Alfons el Magnànim, s/n (xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓCarrer de la Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DEL MARÍTIMCarrer Barraca, 53Tel.: Información y Registro: 963014120 Obras: 963014008 / 963014210 Bonos EMT: 963014173 Actividades: 963014217De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXCarrer del Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/ 962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFACarrer de Maties Perelló, 5Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSCarrer del Comte de Lumiares, 5 Tel.: 962084365/ 962084368Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AJUNTAMENTEdifici de la Casa Consistorial, entrada pel carrer de l'Arquebisbe Mayoral, 1AcTel.: REGISTRO: 96.208.10.35Fax: 96.353.99.80 De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. Cita prèvia: web municipal www.valencia.es o cridant al 010
 • OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA - TABAQUERAC/ Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest. 46010 ValènciaTel.: 962082015, 962082016, 962082101, 962082102Fax: 96.389.50.14De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010oactabacalera@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPlaça del Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelnord@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRISenda del Secanet, 43 baix; BenimàmetTel.: de Registre: 963013436 i 963013446; Secretaria: 963013411 i 963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010; AVÍS: DEL 12 AL 20 DE MARÇ DE 9.00 A 13.00, EL DIA 18 ROMANDRÀ TANCADAjmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDCarrer de la Poetessa Leonor Perales, s/n; CastellarTel.: Registre: 963013023; Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelsud@valencia.es
Anar a inici de pàgina