ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Certificat d'empadronament
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica PA.CE.10
Descripció

El certificat d'empadronament acredita que una persona està empadronada en el municipi en què resideix. Serveix per a justificar el seu domicili i residència davant altres organismes.
Des d'aquest procediment podrà obtindre els següents tipus de certificats:

• INDIVIDUAL: acredita la seua inscripció en el padró d'habitants de la ciutat de València en el moment de la sol·licitud

• INDIVIDUAL HISTÒRIC: acredita la seua data d'alta en el padró d'habitants de la ciutat de València i els moviments posteriors

• FAMILIAR: acredita la seua inscripció en el padró d'habitants en el moment de la sol·licitud, així com el nombre de persones que componen la seua inscripció. Únicament es mostraran les dades personals de la persona sol·licitant.

Si necessita que consten les dades personals de la resta de persones empadronades, haurà d'aportar les autoritzacions de cadascun d'ells: consulte com sol·licitar-ho en ALTRES TIPUS DE CERTIFICAT D'EMPADRONAMENT

• HABITATGE (REAGRUPACIÓ / CARTA D'INVITACIÓ): acredita la seua inscripció en el padró d'habitants en el moment de la sol·licitud, així com el nombre total de persones empadronades en l'habitatge (totes les inscripcions)

Per a qualsevol altra mena de certificat (menors d'edat, familiars en els quals hagen de constar les dades personals de tots els membres, persones de baixa en el padró o mortes, etc.): consulte com obtindre-ho en ALTRES TIPUS DE CERTIFICAT D'EMPADRONAMENT


Les preguntes més freqüents relacionades amb els tràmits del Padró Municipal, es poden consultar en els següents enllaços:


Qui ho pot sol·licitar?

La mateixa persona interessada o una altra degudament autoritzada, i qualsevol òrgan de l'Administració en l'exercici de les seues funcions.

Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

Amb certificat digital: Iniciar tràmit i descarregar el certificat

Sense certificat digital: WEB

Telefònicament: Pot sol·licitar el seu certificat d'empadronament a través del Telèfon 010 i rebre'l per correu ordinari o electrònic, en el domicili en què conste el seu empadronament o en el correu electrònic que ens facilite.

Presencialment en les Oficines del Padró Municipal: CITA PRÈVIA

Termini de resolució i recursos
Silenci Administratiu: No és procedent
Termini màxim de resolució: No s´hi aplica
Fer en web

Si disposa de certificat digital de la Generalitat Valenciana o DNI electrònic pot realitzar el tràmit en línia prement el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'aquesta pàgina.

Atenció telefònica

Pot sol·licitar el Certificat de Padró a través del telèfon 010 y rebre'l per correu ordinari o electrònic, en el domicili en què conste el seu empadronament o en el correo electrònic que ens facilite.

Si precisa vosté algun aclariment sobre este tràmit pot telefonar al telèfon d'informació 010. Horari de dilluns a divendres de 8:30 a 15:30 hores. Dissabte de 9:00 a 14:00 hores.

Les consultes des de fora de València es poden realitzar a través del telèfon 96 310 00 10.

Totes les telefonades realitzades al telèfon 010 tenen la qualificació i la tarifa de telefonada urbana.

Legislació
  • Llei 4/96 Modifica Llei 7/85 de 2 d'abril, Reguladora de Bases del Règim Local.
  • R.D. 1690/86 Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals, modificat pel R.D. 2612/96.
  • Llei Orgànica 14/2003 de 20 de novembre, que modifica la Llei 7/1985 de 2 d'abril a efectes de perfeccionar la informació continguda en el Padró Municipal relativa als estrangers empadronats.
  • Resolució de 29 d'abril de 2020, de la Subsecretaria, per la qual es publica la Resolució de 17 de febrer de 2020, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del Padró municipal.
Oficines d'informació
  • OFICINA DEL PADRÓ MUNICIPALPlaça de l'Ajuntament (entrada per Periodista Azzati, 2)Tel.: 962081104 y en www.valencia.es y sede.valencia.esFax: 96.352.34.22De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal www.valencia.es o cridant al telèfon d'atenció ciutadana 010poblacion@valencia.es
Anar a inici de pàgina