ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Justificació del Xec Escolar del Curs 2021/2022 pels Centres d'Educació Infantil
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
ED.AY.20
Descripció

Presentació de la justificació del xec escolar per part dels centres d'educació infantil, mitjançant els llistats de justificació mensual, segons model facilitat prèviament, signats pels pares, mares o tutors legals.

Qui ho pot sol·licitar?

Escoles infantils i centres d'educació infantil.

Quan sol·licitar-ho

Els centres hauran de presentar a l'Ajuntament de València, la justificació del xec escolar, mitjançant la remissió de llistats de justificació mensual, segons el model facilitat, signat pels pares, mares o representants legals, en els períodes següents:

- Per a la justificació dels mesos de setembre a desembre de 2021, hauran de presentar-se aquests llistats entre l'1 i el 15 de febrer de 2022.

- Per a la justificació dels mesos de gener a juny de 2022, haurà de presentar-se entre l'1 i el 15 de juliol de 2022.

- Per a la justificació del mes de juliol de 2022, haurà de presentar-se entre l'1 i el 15 de setembre de 2022.


Termini de sol·licitud: del dia 01/02/2022 fins al 15/02/2022 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

La sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica. S'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

Documentació per a tots els casos:
  • Llistats de justificació:

    Llistats de justificació dels mesos corresponents, facilitats prèviament, degudament emplenats amb les dades i signatura dels pares/tutors sol·licitants del xec escolar.

Termini de resolució i recursos
Silenci Administratiu: No és procedent
Termini màxim de resolució: No s´hi aplica
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

  • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
  • Òmpliga el formulari
  • Adjunte la documentació requerida
  • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

Ext. 2152 / 2113

Legislació
Oficines d'informació
  • SERVICI D'EDUCACIÓ. OFICINA ADMINISTRATIVAAmadeo de Savoia, 11. Pati B, planta baixaTel.: 962082152-962082131-962082141-962082113De 8.30 a 14.30, de dilluns a divendreseducacionadm@valencia.es
Anar a inici de pàgina