ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Reserva de sales i espais del Complex Esportiu i Cultural La Petxina
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
DE.US.25
Descripció

El Complex Esportiu i Cultural La Petxina disposa d'una sèrie de sales cobertes i espais exteriors a disposició de l'entitat jurídica o persona física que els sol·licite en els quals es poden realitzar activitats diverses; congressos, presentacions, cursos, rodes de premsa, etc.

Qui ho pot sol·licitar?

Podran sol·licitar la utilització d'estos espais tant persones físiques com entitats amb personalitat jurídica degudament constituïdes. Es donarà preferència a les activitats esportives. Es rebutjaran aquelles que per la naturalesa de l'activitat puguen impedir el funcionament normal del complex esportiu.

Quan sol·licitar-ho

Amb caràcter general amb 45 dies d'antelació a la celebració de l'acte.

Documentació a presentar

Instància de Sol·licitud de sales i espais del Complex Esportiu i Cultural La Petxina.

Taxes
Taxa

Segons ordenança de preus públics d'aplicació en les instal·lacions esportives municipals.


Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant
  • Contactar telefònicament amb la FDM en el telèfon 96 354 83 00.
  • Definir el tipus d'acte que es vol realitzar i verificar amb el tècnic pertinent la disponibilitat de la sala o espai.
  • Enviar la Instància de Sol.licitud firmada per fax o correu electrònic. Fax: 96 394 45 83. Correu electrònic: información@fdmvalencia.es.
  • Si l'objecte de la reserva està contemplat dins del Reglament d'Ús de les Instal·lacions Esportives Municipals el sol·licitant rebrà confirmació d'acceptació per correu electrònic o fax on s'indicarà el número de compte en què ha de realitzar l'ingrés.
  • Si la utilització de la sala o espai requerix la presentació d'alguna documentació específica, esta serà requerida al sol·licitant.
  • Ingrés de l'import de reserva amb data límit d'una setmana d'antelació a la celebració de l'acte.
Informació Complementària

En funció del tipus d'acte que es realitzarà se sol·licitarà per escrit al sol·licitant els permisos pertinents.

Termini de resolució i recursos
Silenci Administratiu: No és procedent
Termini màxim de resolució: No s´hi aplica
Oficines d'informació
  • FUNDACIÓ ESPORTIVA MUNICIPALPasseig de la Petxina, 42Tel.: 96 354 83 00 ext. 2900-2901Fax: 96 394 45 83 ext. 2900-2901De 9.00 a 14.00 hores de dilluns a divendres.informacion@fdmvalencia.es
Oficines on presentar
  • FUNDACIÓ ESPORTIVA MUNICIPALPasseig de la Petxina, 42Tel.: 96 354 83 00 ext. 2900-2901Fax: 96 394 45 83 ext. 2900-2901De 9.00 a 14.00 hores de dilluns a divendres.informacion@fdmvalencia.es
Anar a inici de pàgina