ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Contracte menor. Declaració responsable contractista
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
CN.CN.10
Descripció

Declaració responsable d'un contractista a fi de participar en el contracte menor que corresponga conforme a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

Qui ho pot sol·licitar?

La persona contratista.

Requisits

Els establits en el document disponible per a la seua descàrrega en l'apartat "Impresos".

Quan sol·licitar-ho

Quan vaja a participar en un procediment de contracte menor.

Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant
Descàrrega del document en l'apartat "Impresos".
Es podrà adjuntar aquest document mitjançant el procediment "Aportació de documentació a sol·licituds/expedientes ja en tràmit per l'Ajuntament".
Termini de resolució i recursos
Silenci Administratiu: No és procedent
Termini màxim de resolució: No s´hi aplica
Legislació

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

Anar a inici de pàgina