ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Aportació de documentació a sol·licituds/expedients ja en tràmit per l'Ajuntament
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
AD.AD.10
Descripció

Aportació de documentació a sol·licituds/expedients ja en tràmit per l'Ajuntament.

Haurà d'indicar clarament en la sol·licitud, les dades de l'expedient/instància a què desitja aportar la documentació.

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol persona física, jurídica o associació.

Quan sol·licitar-ho

En els terminis que el procediment concret així ho admeta. Sempre haurà de tindre's en compte la situació de tramitació concreta de la sol·licitud/expedient a què es desitja aportar documentació.

Documentació a presentar

Podrà adjuntar qualsevol documentació que estime pertinent per a fonamentar la seua petició.

Termini de resolució i recursos
Silenci Administratiu: No és procedent
Termini màxim de resolució: No s´hi aplica
Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol•licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

  • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d'acord amb l'apartat Documentació a presentar
  • Òmpliga el formulari
  • Adjunte, si és el cas, la documentació indicada
  • Presente i firme la sol•licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Anar a inici de pàgina