ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Detall d'un tràmit

Sol·licitud per a utilització de l'Espai Intercultural
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
BS.PN.100
Descripció

Sol·licitar a l'Espai Intercultural l'ús de despatxos amb equipament tècnic (recursos d'oficina, telèfon, ordinadors, impressora i accés a internet), aula multiusos i aula de formació.

Qui ho pot sol·licitar?

Associacions i entitats sense ànim de lucre, legalment constituïdes i registrades, ubicades en el municipi de València, o que desenvolupen la seua activitat a València, amb finalitats cíviques i socials relacionades amb la població migrant i la cooperació al desenvolupament.

Requisits

No disposar de local adequat en una primera fase de la seua constitució i desenvolupament o trobar-se en situació transitòria de carència o precarietat de local.

Quan sol·licitar-ho

Termini obert.

Documentació a presentar

La sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica s'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

Cas 1. ENTITATS QUE SOL·LICITEN LA UTILITZACIÓ DELS ESPAIS

 • Certificació o comunicació d'inscripció en el Registre.
 • Certificació o comunicació de trobar-se inscrites en alguna/o dels següents registres:

  - Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes de l'Ajuntament de València

  - Registre d'Associacions de la Comunitat Valenciana

 • Estatuts de l'Entitat.

Cas 2. ENTITATS QUE SOL·LICITEN LA UTILITZACIÓ DELS ESPAIS PUNTUALMENT.

En este cas no serà necessària presentar documentació addicional al formulari de sol·licitud.

Actuacions a realitzar pel sol·licitant

Presentació de la documentació requerida per la seu electrònica de l'ajuntament de València.

Informació Complementària

Projecte de l'Espai Intercultural.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: Estimatori
Termini màxim de resolució: 3 mesos
Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol•licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d'acord amb l'apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte, si és el cas, la documentació indicada
 • Presente i firme la sol•licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

On dirigir-se

CENTRE D’ATENCIÓ A LA IMMIGRACIÓ - CAI

C/Pozo s/n 46003 València

e-mail: espai.intercultural@valencia.es

Horari: 8.00 a 14.00h

Telèfon: 962087423-962087433

Anar a inici de pàgina