ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Sol·licitud per a utilització de l'Espai Intercultural
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
BS.PN.100
Descripció

Sol·licitar a l'Espai Intercultural l'ús de despatxos amb equipament tècnic (recursos d'oficina, telèfon, ordinadors, impressora i accés a internet), aula multiusos i aula de formació.

Qui ho pot sol·licitar?

Associacions i entitats sense ànim de lucre, legalment constituïdes i registrades, ubicades en el municipi de València, o que desenvolupen la seua activitat a València, amb finalitats cíviques i socials relacionades amb la població migrant i la cooperació al desenvolupament.

Requisits

No disposar de local adequat en una primera fase de la seua constitució i desenvolupament o trobar-se en situació transitòria de carència o precarietat de local.

Quan sol·licitar-ho

Termini obert.

Documentació a presentar

La sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica s'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

Cas 1. ENTITATS QUE SOL·LICITEN LA UTILITZACIÓ DELS ESPAIS

  • Certificació o comunicació d'inscripció en el Registre
  • Certificació o comunicació de trobar-se inscrites en alguna/o dels següents registres:

- Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes de l'Ajuntament de València
- Registre d'Associacions de la Comunitat Valenciana

  • Estatuts de l'Entitat
  • CIF
  • Memòria d'activitats de l'últim any

Cas 2. ENTITATS QUE SOL·LICITEN LA UTILITZACIÓ DELS ESPAIS PUNTUALMENT.

En este cas no serà necessària presentar documentació addicional al formulari de sol·licitud.

La sol·licitud d'ús puntual haurà de realitzar-se amb un termini mínim de 10 dies d'antelació.

Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

Presentació de la documentació requerida per la seu electrònica de l'ajuntament de València.

Informació Complementària

Projecte de l'Espai Intercultural.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
  • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: Estimatori
Termini màxim de resolució: 3 mesos
Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol•licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

  • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d'acord amb l'apartat Documentació a presentar
  • Òmpliga el formulari
  • Adjunte, si és el cas, la documentació indicada
  • Presente i firme la sol•licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

On dirigir-se

CENTRE D’ATENCIÓ A LA IMMIGRACIÓ - CAI

C/Pozo s/n 46003 València

e-mail: espai.intercultural@valencia.es

Horari: 8.00 a 14.00h

Telèfon: 962087423-962087433

Anar a inici de pàgina