ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Menjar a casa
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
BS.MA.50
Descripció

El programa Menjar a Casa consisteix en el lliurament diari en el domicili de la persona usuària del menjar del migdia de dilluns a divendres, excepte els dies que siguen festius de caràcter nacional i autonòmic, durant tot el període que es troben d'alta les persones usuàries.

Qui ho pot sol·licitar?

El servei de menjar a casa anirà destinat a les persones que es troben en alguna de les següents situacions:

 • Tenir edat igual o superior a 65 anys, podent ser també beneficiàries, les persones majors de 60 anys en situació de dependència i que convisquen amb persones majors de 65 i
 • Les persones majors de 18 anys, amb discapacitat i/o dependents que convisquen amb persones majors de 65 anys.

Requisits
 • Tenir autonomia suficient per a l'adequació i ingesta del menú que ofereix el servei i/o suport familiar/servei d'ajuda a domicili. En cas de no tenir autonomia suficient haurà d'aportar compromís per escrit de familiars o de l'entitat local en el qual es responsabilitzen d'aquestes tasques.
 • Empadronament en el municipi de València.
 • Precisar del servei, acreditat mitjançant informe social i informe mèdic.
Quan sol·licitar-ho

Durant tot l'any.

Documentació a presentar

 • Imprès de sol·licitud que pot descarregar en l'apartat Impresos d'aquesta mateixa pàgina acompanyat de la documentació que s'indica
 • Si la sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica. S'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà l'imprés de sol·licitud de serveis domiciliaris de l'apartat "Impresos" (amb totes les signatures que siguen necessàries), així com la documentació que s'indica.

Documentació per a tots els casos:
 • Sol·licitud individual del servici de Menjar a Casa:

  Pot descarregar-la fent clic ací per a emplenar i adjuntar.

 • Declaració responsable:

  Pot descarregar-la fent clic ací per a emplenar i adjuntar.

 • Sol·licitud de servicis domiciliaris:

  Document disponible en l'apartat "Impresos" aquest mateix tràmit per a descarregar, emplenar i adjuntar.

 • Annex 1. Autoritzacions:

  Document disponible en l'apartat "Impresos" aquest mateix tràmit per a descarregar, emplenar i adjuntar.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • En cas d'autoritzar sense altres circumstàncies afegides:
  • DNI, Passaport o NIE de la persona sol·licitant i de tots els membres de la unitat familiar
  • Targeta sanitària de la persona sol·licitant
  • Informe de salut de la persona sol·licitant i altres convivents per al reconeixement de prestacions socials
  • Autorització expressa de totes les persones de la unitat familiar majors de 16 anys:

   perquè l'Ajuntament de València puga recaptar dades de caràcter personal i informació patrimonial que obren en poder de les Administracions Públiques.

 • Si en la unitat familiar hi ha alguna persona amb discapacitat:
  • DNI, Passaport o NIE de la persona sol·licitant i de tots els membres de la unitat familiar
  • Targeta sanitària de la persona sol·licitant
  • Informe de salut de la persona sol·licitant i altres convivents per al reconeixement de prestacions socials
  • Autorització expressa de totes les persones de la unitat familiar majors de 16 anys
  • Certificat de grau de discapacitat
 • Si en la unitat familiar hi ha alguna persona que pertanga a classes passives o tinga pensions a l'estranger:
  • DNI, Passaport o NIE de la persona sol·licitant i de tots els membres de la unitat familiar
  • Targeta sanitària de la persona sol·licitant
  • Informe de salut de la persona sol·licitant i altres convivents per al reconeixement de prestacions socials
  • Autorització expressa de totes les persones de la unitat familiar majors de 16 anys
  • Certificat de Pensions
 • Si en la unitat familiar hi ha alguna persona que haja de satisfer pensions compensatòries i/o d'aliments:
  • DNI, Passaport o NIE de la persona sol·licitant i de tots els membres de la unitat familiar
  • Targeta sanitària de la persona sol·licitant
  • Informe de salut de la persona sol·licitant i altres convivents per al reconeixement de prestacions socials
  • Autorització expressa de totes les persones de la unitat familiar majors de 16 anys
  • Sentència que així ho establisca
 • Si en la unitat familiar hi ha alguna persona ingressada en residència:
  • DNI, Passaport o NIE de la persona sol·licitant i de tots els membres de la unitat familiar
  • Targeta sanitària de la persona sol·licitant
  • Informe de salut de la persona sol·licitant i altres convivents per al reconeixement de prestacions socials
  • Autorització expressa de totes les persones de la unitat familiar majors de 16 anys
  • Document d'ingrés residència de tercera edat i quantia econòmica que s'abona:

   En el cas que algun membre de la unitat de convivència de la persona sol·licitant estiga ingressat en centre residencial.

 • En cas de no autoritzar:
  • DNI, Passaport o NIE de la persona sol·licitant i de tots els membres de la unitat familiar
  • Targeta sanitària de la persona sol·licitant
  • Informe de salut de la persona sol·licitant i altres convivents per al reconeixement de prestacions socials
  • Autorització expressa de totes les persones de la unitat familiar majors de 16 anys
  • En cas de no autoritzar, Certificat d'empadronament de totes les persones membres de la unitat familiar
  • Certificats acreditatius de pensions:

   Si hi ha pensionistes.

Taxes
Copagament

El cost del servei serà finançat per la Conselleria de Benestar Social (42%), l'Ajuntament del municipi corresponent (24%) i l'aportació de la persona beneficiària del mateix (34%).

Per a 2020: El preu diari del menú que haurà d'abonar la persona beneficiària és de 2,10 €/dia
Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

La persona interessada realitzarà la tramitació per Seu electrónica aportant la documentació necessaria o en el seu cas, acudint al Centre de Serveis socials.

Informació Complementària

Menús

Els menús inclouran primer plat, segon plat i postres.
El menú s'adaptarà a les necessitats nutritives de cada persona, segons indicació del metge en l'informe corresponent.

Horari de lliurament de menús

L'horari de lliurament dels esmorzars en els domicilis de les persones usuàries serà de 8 del matí a 2 de la vesprada. L'empresa distribuïdora comunicarà prèviament a cada persona usuària l'hora aproximada en la qual li lliurarà l'esmorzar.
Per als supòsits d'absència temporal, el lliurament també podrà efectuar-se en el domicili alternatiu fixat pel propi usuari diferent al seu, que serà un domicili pròxim o contigu al domicili principal.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Article 24.1 de la Llei 39/2015 de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
De 3 a 6 mesos.
Nombre màxim de places concertades amb la Generalitat Valenciana i el temps d'espera dependrà de les vacants que hi haja en aqueix moment, que depenen al seu torn de les baixes que es van produint
Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol•licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d'acord amb l'apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte, si és el cas, la documentació indicada
 • Presente i firme la sol•licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida

Pot obtindre's més informació en la pàgina web de Servicios Sociales

Atenció telefònica

010

Legislació

 • Llei 3/2019, de 18 de febrer, de la Generalitat, de Serveis Socials Inclusius de la Comunitat Valenciana.
 • Contracte del Servei Menjar a Casa de la Conselleria de Benestar Social.
 • Conveni de Col·laboració entre la Conselleria d’ Igualtat i Polítiques Inclusivesl i l'Ajuntament de València per al desenvolupament del Programa Menjar a Casa.
On dirigir-se

Al Centre Municipal de Servicis Socials que li corresponga per zona de residència. Abans de dirigir-se al Centre ha de sol·licitar-se cita prèvia.

Pot consultar el Centre corresponent al seu domicili en la web de Benestar Social

Oficines d'informació
 • CMSS BENIMACLETC/ Sant Esperit, 15 (entrada també per Pl. de Benimaclet, s/n)Tel.: 962 084380 y 962 084390 Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 hores. cmssbenimaclet@valencia.es
 • CMSS CAMPANARC/ Gravador Enguídanos, s/nTel.: 962 082775 Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 hores.cmsscampanar@valencia.es
 • CMSS CIUTAT VELLAC/ Mesón de Morella, 2 Tel.: 962 084167 . Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de10:00 a 14:00 horescmssciutatvella@valencia.es
 • CMSS PATRAIXC/ Salabert, 13 2on i 3er pisTel.: 962 084670/71 Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 10:00 a 14:00.cmsspatraix@valencia.es
 • CMSS MALVARROSAC/ Maria Carbonell (mestra), 1, 1er pisTel.: 962 082570. Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 hores.cmssmalvarrosa@valencia.es
 • CMSS NATZARETC/ Parc Natzaret, 94, 1r pisTel.: 962 087400 Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de10:00 a 14:00 hores.cmssnazaret@valencia.es
 • CMSS OLIVERETAC/ Burgos, 12, 2n pisTel.: 962 084680 - 962 084681.Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 hores.cmssolivereta@valencia.es
 • CMSS QUATRE CARRERESC/ Arabista Ambrosio Huici, s/nTel.: 962 084080 - 962 084090.Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 hores.cmssquatrecarreres@valencia.es
 • CMSS SALVADOR ALLENDEC/ Sant Joan de la Penya, 3-2on pisTel.: 962 084650Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 hores.cmsssalvadorallende@valencia.es
 • CMSS SANT MARCEL.LÍC/ Salvador Perles, s/nTel.: 962 082865 - 962 082866.Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de10:00 a 14:00 hores.cmssanmarcelino@valencia.es
 • CMSS TRAFALGARC/ Trafalgar, 34 3er pisTel.: 962 082729.Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 hores.cmsstrafalgar@valencia.es
 • CMSS LA SAÏDIAC/ Sarrión, 14 Tel.: 963 127183dilluns a divendres de 10.00 a 14.00 hores cmsslasaidia@valencia.es
Oficines on presentar
 • CMSS BENIMACLETC/ Sant Esperit, 15 (entrada també per Pl. de Benimaclet, s/n)Tel.: 962 084380 y 962 084390 Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 hores. cmssbenimaclet@valencia.es
 • CMSS CAMPANARC/ Gravador Enguídanos, s/nTel.: 962 082775 Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 hores.cmsscampanar@valencia.es
 • CMSS CIUTAT VELLAC/ Mesón de Morella, 2 Tel.: 962 084167 . Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de10:00 a 14:00 horescmssciutatvella@valencia.es
 • CMSS PATRAIXC/ Salabert, 13 2on i 3er pisTel.: 962 084670/71 Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 10:00 a 14:00.cmsspatraix@valencia.es
 • CMSS MALVARROSAC/ Maria Carbonell (mestra), 1, 1er pisTel.: 962 082570. Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 hores.cmssmalvarrosa@valencia.es
 • CMSS NATZARETC/ Parc Natzaret, 94, 1r pisTel.: 962 087400 Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de10:00 a 14:00 hores.cmssnazaret@valencia.es
 • CMSS OLIVERETAC/ Burgos, 12, 2n pisTel.: 962 084680 - 962 084681.Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 hores.cmssolivereta@valencia.es
 • CMSS QUATRE CARRERESC/ Arabista Ambrosio Huici, s/nTel.: 962 084080 - 962 084090.Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 hores.cmssquatrecarreres@valencia.es
 • CMSS SALVADOR ALLENDEC/ Sant Joan de la Penya, 3-2on pisTel.: 962 084650Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 hores.cmsssalvadorallende@valencia.es
 • CMSS SANT MARCEL.LÍC/ Salvador Perles, s/nTel.: 962 082865 - 962 082866.Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de10:00 a 14:00 hores.cmssanmarcelino@valencia.es
 • CMSS TRAFALGARC/ Trafalgar, 34 3er pisTel.: 962 082729.Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 hores.cmsstrafalgar@valencia.es
 • CMSS LA SAÏDIAC/ Sarrión, 14 Tel.: 963 127183dilluns a divendres de 10.00 a 14.00 hores cmsslasaidia@valencia.es
Anar a inici de pàgina