ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Sol·licitud per a ser soci/a en Centres Municipals d'Activitats per a Persones majors (CMAPM)
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
BS.MA.40
Descripció

Sol·licitud per a ser soci/sòcia en Centres Municipals d'animació sociocultural, llocs de trobada, esplai i comunicació entre les persones majors, distribuïts a la ciutat de València, amb criteris de descentralització, intentant acostar estes prestacions a les persones majors i entitats relacionades.

Qui ho pot sol·licitar?

Poden ser usuaris/usuàries les persones que tinguen la condició de soci/sòcia.

També les persones majors de 60 anys, jubilades o pensionistes inscrites en les activitats que programe el Servei de Persones Majors.

I sempre que la disponibilitat d’espai dels Centres Municipals ho permeta.

Requisits

Ser jubilat/jubilada o pensionista major de 60 anys i no patir cap psicopatia susceptible d'alterar la normal convivència en el centre.

El/la conyuge de la persona sòcia, si és major de 50 anys i no realitza cap activitat laboral.

No pertànyer a un altre Centre Municipal d'Activitats de Persones Majors.

Efectuar la inscripció en el centre seleccionat presentant els documents acreditatius.
Quan sol·licitar-ho

Durant el període de gener a juny.

Documentació a presentar

DNI i fotos grandària carnet.

Documentació que acredite que és pensionista o la situació de jubilació.

Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

Anar al Centre Municipal d'Activitats de Persones Majors que es preferisca i sol·licitar ser donat/donada d'alta.

Informació Complementària

La quota de les persones que desitgen ser socis/sòcies, s'abonarà a la directiva el primer semestre de l'any.

Termini de resolució i recursos
Silenci Administratiu: No és procedent
Termini màxim de resolució: No s´hi aplica
Fer en web

Pot obtindre més información en la pàgina web de Persones Majors.

Atenció telefònica

OFICINA MUNICIPAL D’ATENCIÓ A LES PERSONES MAJORS-OMAM

962 082437

De dilluns a divendres de 8:30 a 14 h.

Legislació
  • Llei 7/1985, de 2 abril reguladora de les Bases de Regimen Local per la qual es regula la prestació de serveis socials, entre els quals es regulen els Centres Municipals d'Activitats per a Persones Majors i Centres de Dia per a Persones Dependents.
  • Llei 3/2019, de 18 de febrer, de la Generalitat, de Serveis Socials Inclusius de la Comunitat Valenciana.
On dirigir-se

Per a més informació:

  • Centres Municipals d'Activitats per a Persones Majors: Les adreces de cada un d'ells poden consultar-se en la web municipal

Presentar la documentació requerida en el Centre Municipal d’Activitats per a Persones Majors triat.

Oficines d'informació
  • OFICINA MUNICIPAL D'ATENCIÓ A LES PERSONES MAJORS - OMAMAmadeo de Savoia, 11.Pati A, planta baixaTel.: 962 082437 De dilluns a divendres de 8:30 a 14:00 hores.omam@valencia.es
Anar a inici de pàgina