ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Detall d'un tràmit

Prestacions econòmiques individualitzades. Ajudes desenvolupament personal
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
BS.MA.100
Descripció

Són ajudes per al suport de persones majors, amb problemes motors o sensorials, per a el seu manteniment en el propi entorn social, incrementant la seua autonomia, potenciant les seues possibilitats, afavorint les relacions i la integració en la societat. Els conceptes que inclou són:

AJUDES TÈCNIQUES:

 • Adaptació personal: Audiòfons:
 • Adaptació de llar i útils

ADAPTACIÓ DE VEHICLES A MOTOR

*Les ajudes d'Eliminació de Barreres Arquitectòniques per a persones majors es tramiten directament en la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.

Qui ho pot sol·licitar?

Persones majors, amb problemes motors o sensorials que complisquen els requisits.

Requisits

a) Ser major de 60 anys

b) Que existisquen deficiències de caràcter motor o sensorial en la persona sol·licitant que li impedisquen o dificulten la seua mobilitat a través de mitjans normals.

c) Que la sol·licitud estiga referida a elements relacionats amb les necessitats d'accessibilitat i comunicació, sent exclosos els que signifiquen una millora en la llar que no estiga directament relacionats amb els impediments físics i/o sensorials.

d) Idoneïtat del sol·licitat per a cobrir la necessitat que planteja la persona sol·licitant.

e) No tindre accés a ajudes d'altres Administracions públiques o recursos propis que cobrisquen aquesta necessitat i que, juntament amb l'ajuda sol·licitada, supere el concepte per al qual es demana la citada ajuda.

Quan sol·licitar-ho

Durant tot l’any.

Documentació a presentar

 • Imprès de sol·licitud que pot descarregar en l'apartat “Impresos” d'aquesta mateixa pàgina, acompanyat de la documentació que s'indica.

Documentació per a tots els casos:
 • Sol·licitud d'ajudes públiques, segons model oficial:

  disponible en l'apartat "Impresos" d'aquest tràmit.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Audiòfons:
  • Annex 6B. Derivació a audiòfons
 • Adaptació de llar i útils:
  • Annex 8. Declaració de la persona propietària / arrendadora de l'habitatge
 • Adaptació de vehicles a motor:
  • Pressupost de l'empresa prestatària del servei amb identificació del compte bancari on s'ha d'ingressar
Actuacions a realitzar pel sol·licitant

La persona interessada ha de dirigir-se al Centre de Serveis Socials que li corresponga per domicili, sol·licitant cita prèvia. Pot consultar el Centre que li correspon en el següent enllaç.

Informació Complementària

Amb motiu dels convenis de l' Ajuntament de València, el pressupost que s'ha de presentar per a les ajudes de audífon han de ser emesos obligatòriament per una de les entitats baix enumerades.

LLISTAT ENTITATS CONVENIADES AUDÍFONS

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: Estimatori
Termini màxim de resolució: 3 mesos
Atenció telefònica

010

Legislació
Llei 3/2019, de 18 de febrer, de la Generalitat, de Serveis Socials Inclusius de la Comunitat Valenciana.
On dirigir-se

En el Centre Municipal de Serveis Socials que li corresponga per zona de residència. Abans de dirigir-se al Centre ha de sol·licitar-se cita prèvia.

Amb motiu dels convenis de l' Ajuntament de València, el pressupost que s'ha de presentar per a les ajudes de audífon han de ser emesos obligatòriament per una de les entitats baix enumerades.

LLISTAT ENTITATS AUDIÒFONS.

Oficines d'informació
 • CMSS BENIMACLETC/ Sant Esperit, 15 (entrada també per Pl. de Benimaclet, s/n)Tel.: 962 084380 y 962 084390 Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 hores. cmssbenimaclet@valencia.es
 • CMSS CAMPANARC/ Gravador Enguídanos, s/nTel.: 962 082775 Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 hores.cmsscampanar@valencia.es
 • CMSS CIUTAT VELLAC/ Mesón de Morella, 2 Tel.: 962 084167 . Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de10:00 a 14:00 horescmssciutatvella@valencia.es
 • CMSS PATRAIXC/ Salabert, 13 2on i 3er pisTel.: 962 084670/71 Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 10:00 a 14:00.cmsspatraix@valencia.es
 • CMSS MALVARROSAC/ Maria Carbonell (mestra), 1, 1er pisTel.: 962 082570. Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 hores.cmssmalvarrosa@valencia.es
 • CMSS NATZARETC/ Parc Natzaret, 94, 1r pisTel.: 962 087400 Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de10:00 a 14:00 hores.cmssnazaret@valencia.es
 • CMSS OLIVERETAC/ Burgos, 12, 2n pisTel.: 962 084680 - 962 084681.Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 hores.cmssolivereta@valencia.es
 • CMSS QUATRE CARRERESC/ Arabista Ambrosio Huici, s/nTel.: 962 084080 - 962 084090.Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 hores.cmssquatrecarreres@valencia.es
 • CMSS SALVADOR ALLENDEC/ Sant Joan de la Penya, 3-2on pisTel.: 962 084650Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 hores.cmsssalvadorallende@valencia.es
 • CMSS SANT MARCEL.LÍC/ Salvador Perles, s/nTel.: 962 082865 - 962 082866.Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de10:00 a 14:00 hores.cmssanmarcelino@valencia.es
 • CMSS TRAFALGARC/ Trafalgar, 34 3er pisTel.: 962 082729.Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 hores.cmsstrafalgar@valencia.es
 • CMSS LA SAÏDIAC/ Sarrión, 14 Tel.: 963 127183dilluns a divendres de 10.00 a 14.00 hores cmsslasaidia@valencia.es
Oficines on presentar
 • CMSS BENIMACLETC/ Sant Esperit, 15 (entrada també per Pl. de Benimaclet, s/n)Tel.: 962 084380 y 962 084390 Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 hores. cmssbenimaclet@valencia.es
 • CMSS CAMPANARC/ Gravador Enguídanos, s/nTel.: 962 082775 Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 hores.cmsscampanar@valencia.es
 • CMSS CIUTAT VELLAC/ Mesón de Morella, 2 Tel.: 962 084167 . Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de10:00 a 14:00 horescmssciutatvella@valencia.es
 • CMSS PATRAIXC/ Salabert, 13 2on i 3er pisTel.: 962 084670/71 Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 10:00 a 14:00.cmsspatraix@valencia.es
 • CMSS MALVARROSAC/ Maria Carbonell (mestra), 1, 1er pisTel.: 962 082570. Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 hores.cmssmalvarrosa@valencia.es
 • CMSS NATZARETC/ Parc Natzaret, 94, 1r pisTel.: 962 087400 Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de10:00 a 14:00 hores.cmssnazaret@valencia.es
 • CMSS OLIVERETAC/ Burgos, 12, 2n pisTel.: 962 084680 - 962 084681.Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 hores.cmssolivereta@valencia.es
 • CMSS QUATRE CARRERESC/ Arabista Ambrosio Huici, s/nTel.: 962 084080 - 962 084090.Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 hores.cmssquatrecarreres@valencia.es
 • CMSS SALVADOR ALLENDEC/ Sant Joan de la Penya, 3-2on pisTel.: 962 084650Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 hores.cmsssalvadorallende@valencia.es
 • CMSS SANT MARCEL.LÍC/ Salvador Perles, s/nTel.: 962 082865 - 962 082866.Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de10:00 a 14:00 hores.cmssanmarcelino@valencia.es
 • CMSS TRAFALGARC/ Trafalgar, 34 3er pisTel.: 962 082729.Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 hores.cmsstrafalgar@valencia.es
 • CMSS LA SAÏDIAC/ Sarrión, 14 Tel.: 963 127183dilluns a divendres de 10.00 a 14.00 hores cmsslasaidia@valencia.es
Anar a inici de pàgina