ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Detall d'un tràmit

Centre de dia de inserció sociolaboral de menors
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
BS.FM.30
Descripció

Procés per a l’adjudicació de plaça al centre de dia municipal d’inserció social i laboral de menors.

Recurs destinat a atendre adolescents mitjançant activitats formatives, ocupacionals, d'oci, cultura i promoció de la salut.

Qui ho pot sol·licitar?

Mares i pares o les persones que ostenten la representació legal de l'adolescent (persones tutores o titulars de l'acolliment familiar).

Excepció: Els serveis socials municipals impulsaran el procediment d'admissió i alta en el centre de dia per a menors amb dictamen o declaració de risc, en situació d'acolliment o en compliment de mesura judicial, no sent necessari el tràmit previ de sol·licitud per part de la família.

Requisits

- La persona menor d'edat ha de tenir 16 o 17 anys.

La persona menor d'edat pot tenir 14 o 15 anys sempre que existisca història d'absentisme crònic.

- Empadronament i residència en el municipi de València.

Excepció: menors amb dictamen o declaració de risc, en situació d'acolliment o en compliment de mesura judicial queden exempts de complir amb el requisit d'empadronament, encara que no de residència, en el municipi de València.

CRITERIS D'ADMISSIÓ

a. Que la persona menor d'edat no present malaltia o trastorns de conducta que puguen alterar la convivència en el centre, que siguen incompatibles o que dificulten significativament la seua participació autònoma en els tallers i activitats.
b. Existència de plaça vacant.

Quan sol·licitar-ho

La ordenança que regula la sol·licitud de plaça en el centre de dia entrarà en vigor als 15 dies de la seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província.

No hi ha termini de sol·licitud. Es podrà sol·licitar en qualsevol moment.

Documentació a presentar

En tots els casos:

 • Imprès de sol·licitud que pot descarregar en l'apartat “Impresos” d'aquesta mateixa pàgina, si la sol·licitud es realitza presencialment, acompanyat de la documentació que s'indica.
 • Si la sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica, s'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

* La sol·licitud pot estar signada per la mare o el pare o per la persona representat legal del menor (persona tutora o titular de l’acolliment familiar).

Documentació per a tots els casos:
 • Annex 1. Autorització i compromis d'assistència :

  Signada per la mare i també per el pare o per la persona representat legal del menor (persona tutora o titular de l’acolliment familiar). En cas de que pare o mare no vullga o no puga signar caldrà presentar autorització judicial per a la assistència. El compromis d’assistència només s’ha de signar per el menor o la menor.

  Document disponible en l'apartat "Impresos" per a descarregar i adjuntar en aquest mateix tràmit.

Actuacions a realitzar pel sol·licitant
 1. Presentar la sol·licitud signada juntament amb els seus annexos en qualsevol registre electrònic o oficina pública.
 2. Acudir a l'entrevista de recepció en la data i hora en la qual se'l cite des del centre de dia.
Informació Complementària

Una vegada realitzada l'entrevista de recepció, rebuda la documentació completa i comprovat el compliment dels requisits s'assignarà plaça vacant de forma provisional.

Amb la plaça provisional s'inicia un període de prova d'un mes. L'alta definitiva queda condicionada a la superació del període de prova de forma satisfactòria, segons valoració de l'equip educatiu.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: Desestimatori
L’article 24.1 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
Fins a 6 mesos.
L’article 21.2 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte la documentació requerida
 • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Legislació
 • Llei 3/2019, de 18 de febrer, de la Generalitat, de Serveis Socials Inclusius de la Comunitat Valenciana.
 • Llei 26/2018, de 21 de desembre, de la Generalitat, de Drets i Garanties de la Infància i Adolescència.

On dirigir-se

Oficines on obtindre informació o realitzar consultes:

CMSS BENIMACLET

C/ Sant Esperit, 15 (entrada també per Pl. de Benimaclet, s/n)
Tel.: 962 084380 y 962 084390
Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 hores.
cmssbenimaclet@valencia.es

CMSS CAMPANAR

C/ Gravador Enguídanos, s/n
Tel.: 962 082775
Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 hores.
cmsscampanar@valencia.es

CMSS CIUTAT VELLA

C/ Mesón de Morella, 2
Tel.: 962 084167 .
Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de10:00 a 14:00 hores
cmssciutatvella@valencia.es

CMSS PATRAIX

C/ Salabert, 13 2on i 3er pis
Tel.: 962 084670/71
Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 10:00 a 14:00.
cmsspatraix@valencia.es

CMSS MALVARROSA

C/ Maria Carbonell (mestra), 1, 1er pis
Tel.: 962 082570.
Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 hores.
cmssmalvarrosa@valencia.es

CMSS NATZARET

C/ Parc Natzaret, 94, 1r pis
Tel.: 962 087400
Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de10:00 a 14:00 hores.
cmssnazaret@valencia.es

CMSS OLIVERETA

C/ Burgos, 12, 2n pis
Tel.: 962 084680 - 962 084681.
Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 hores.
cmssolivereta@valencia.es

CMSS QUATRE CARRERES

C/ Arabista Ambrosio Huici, s/n
Tel.: 9602 084080 - 962 084090.
Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 hores.
cmssquatrecarreres@valencia.es

CMSS SALVADOR ALLENDE

C/ Sant Joan de la Penya, 3-2on pis
Tel.: 962 084650
Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 hores.
cmsssalvadorallende@valencia.es

CMSS SANT MARCEL.LÍ

C/ Salvador Perles, s/n
Tel.: 962 082865 - 962 082866.
Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de10:00 a 14:00 hores.
cmssanmarcelino@valencia.es

CMSS TRAFALGAR

C/ Trafalgar, 34 3er pis
Tel.: 962 082729.
Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 hores.
cmsstrafalgar@valencia.es

CMSS LA SAÏDIA

C/ Sarrión, 14
Tel.: 963 127183
dilluns a divendres de 10.00 a 14.00 hores
cmsslasaidia@valencia.es

SECCIÓ DE MENOR

C/ Amadeu de Savoia, 11 Pati A Planta Baixa

Tel.: 962 082425 – 962 02421

dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores

ssmenor@valencia.es

Oficines on presentar
 • JUNTA MUNICIPAL DE ABASTOSC/ Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça Alfons el Magnànim, s/n (Xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓC/ Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE MARITIMC/ Francesc Cubells, 58Tel.: 962084260/ 962084262/ 962084258Fax: 96.367.27.48 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXC/ Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPl. Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013055jmpoblesdelnord@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRIC/ Senda de Secanet, 43 bj BenimametTel.: Registro: 963013436 / 963013446 Secretaria: 963013411 -963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013636jmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDC/ Poetessa Leonor Perales, s/n (Castellar)Tel.: Registro: 963013023 Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013023jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFAC/ Maties Perelló, 7 Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSC/ Comte Lumiares, 5 Tel.: 962084362/ 962084372 / 962084365Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AYUNTAMIENTOEdifici Casa Consistorial entrada per C/ Arquebisbe Mayoral, 1 - accTel.: 96.352.54.78 Ext: 1046De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà des del 8 de juny per a persones físiques únicament. Amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - TABACALERAAmadeu de Savoia, 11. Nau OestTel.: 96.352.54.78 - ext: 2036De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Només s'atendrà presencialment les persones que hagen sol·licitat cita prèvia a través de www.valencia.es o cridant al telèfon d'atenció ciutadana 010
Anar a inici de pàgina