ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Reglament Regulador del Contingut, Organització i Funcionament del Llibre Registre Municipal de Solars i Edificis a Rehabilitar

Reglament Regulador del Contingut, Organització i Funcionament del Llibre Registre Municipal de Solars i Edificis a Rehabilitar
Text vigent d'aquesta Norma Municipal
Publicació íntegra de la disposició normativa definitivament aprovada en el Butlletí Oficial de la Província de València i el text vigent de la norma.
Anar a inici de pàgina