ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Ordenança de les Prestacions Econòmiques Individualitzades en matèria de Serveis Socials de l'Ajuntament de València

Ordenança de les Prestacions Econòmiques Individualitzades en matèria de Serveis Socials de l'Ajuntament de València
Text vigent d'aquesta Norma Municipal
Publicació íntegra de la disposició normativa definitivament aprovada en el Butlletí Oficial de la Província de València i el text vigent de la norma.
Empremta normativa

L'emprempta normativa mostra el procés d'elaboració de les normes municipals, detalla les fases de tramitació realitzades i facilita la consulta dels documents que s'han generat durant tot el procés.


Consulta pública (En curs)
Procés per a demanar l'opinió de les persones, físiques i jurídiques, i de les organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma, que es realitza amb caràcter previ a la redacció dels projectes d'ordenances i reglaments que se sotmeten a l'aprovació de la Junta de Govern.
Anar a inici de pàgina