ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Ordenança Reguladora del banc de Terres Agrícoles de València

Ordenança Reguladora del banc de Terres Agrícoles de València
Text vigent d'aquesta Norma Municipal
Publicació íntegra de la disposició normativa definitivament aprovada en el Butlletí Oficial de la Província de València i el text vigent de la norma.
Anar a inici de pàgina