ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Reserva d'aparcament per a ambulàncies en centres sanitaris o assistencials
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
TR.AR.75
Descripció

Reserva d'aparcament per a ambulàncies en portes d'hospitals.

Qui ho pot sol·licitar?

Centres sanitaris o assistencials.

Requisits

No posseir espai en recinte interior.

Quan sol·licitar-ho

Quan siga necessari i després de la concessió de l'oportuna Llicència per a l'activitat.

Documentació a presentar

La sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica. S'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Reserva d'aparcament per a ambulàncies en portes d'hospitals:
  • CIF de l'entitat
  • Document que acredite la representació
  • Lloc i metres sol·licitats
Taxes
Taxa

Taxa per entrada de vehicles a través de les voreres i reserves de via pública per a aparcament exclusiu, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe.

Termini d'ingrés: Quan se li notifique per l'Ajuntament.

Quantia:

Reserva d'espai o prohibició d'estacionament per metre lineal o fracció a comptar dels 50 centímetres de calçada o vorera a què s'estenga la reserva o prohibició.

Tarifa / Euros

Reserva permanent 24 hores:

ZONA I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318,54

ZONA II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159,15

ZONA III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79,66


Taxes per entrada de vehicles a través de les voreres i reserves de via pública per a aparcament exclusiu, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe


Termini de resolució i recursos
Silenci Administratiu: No és procedent
Termini màxim de resolució: No s´hi aplica
Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Si disposa de certificat digital de la Generalitat Valenciana o DNI electrònic pot realitzar el tràmit en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina, adjuntant aquells documents que s'indiquen en este Catàleg de Tràmits.

Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte la documentació requerida
 • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Legislació
 • Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Viària.
Oficines d'informació
Anar a inici de pàgina