ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Autorització per a la realització de transport escolar urbà
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
TR.AR.20
Descripció

Autoritzar el transport escolar urbà per a circular per la ciutat de València, així com per a realitzar les oportunes parades de càrrega i descàrrega de viatgers.

Qui ho pot sol·licitar?

Les empreses d'autobusos que contracten amb els col·legis.

Documentació a presentar

La sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica. S'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

Instància de sol·licitud generalde l'interessat o el seu representant (acreditant l'esmentada representació) en la qual conste :

 • Nom i domicili de l'empresa transportista.
 • Nom i domicili del centre escolar
 • Calendari del servei sol·licitat.
 • Nombre de xiquets i edat.
 • Preu diari per vehicle del servei contractat.
 • Indicació de si hi ha acompanyant.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Autorització per a la realització de transport escolar urbà:
  • Contracte amb el centre d'ensenyança
  • Croquis de l'itinerari amb indicació de les parades
  • Permís de circulació del vehicle
  • Targeta d'Inspecció tècnica del vehicle, per ambdós cares amb ITV en vigor
  • Rebut vigent dels segurs obligatoris dels vehicles
  • Targeta de Transports o acreditació o comprovació de la inscripció en el Registre d'Empreses i Activitats de Transport del Ministeri de Foment en vigor
  • Pòlisses i rebuts vigents dels segurs de responsabilitat civil il·limitada i de viatgers
Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: No és procedent
Termini màxim de resolució: No s´hi aplica
Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Si disposa de certificat digital de la Generalitat Valenciana o DNI electrònic pot realitzar el tràmit en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina, adjuntant aquells documents que s'indiquen en este Catàleg de Tràmits.

Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte la documentació requerida
 • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

3110 - 3078

Legislació
 • Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Viària.
Oficines d'informació
 • SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLEAmadeo de Savoia, 11. Pati D, primera planta.secadmivatyc@valencia.es
 • OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA - TABAQUERAC/ Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest. 46010 ValènciaTel.: 962082015, 962082016, 962082101, 962082102Fax: 96.389.50.14De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010oactabacalera@valencia.es
Anar a inici de pàgina