ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Autorització per a la circulació de transports especials
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
TR.AR.15
Descripció

Autoritzar la circulació per la ciutat de València de transports especials sempre que per les seues característiques no puguen circular pel bypass o la V-30.

Qui ho pot sol·licitar?

Les empreses de transports.

Documentació a presentar

La sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica. S'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

Sol·licitud de l'interessat amb els seus dades personals i indicant el següent:

- Dimensions del transport:

 • Pes.
 • Altura.
 • Amplària.
 • Longitud.

- Origen i destí del transport i la càrrega que porta.

- Nombre de transports a realitzar

- Matrícules dels vehicles que conformen el transport.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Autorització per a la circulació de transports especials:
  • Permís de circulació de tots els vehicles
  • Targeta d'Inspecció tècnica del vehicle, per ambdós cares amb ITV en vigor
  • Targeta de Transports o acreditació o comprovació de la inscripció en el Registre d'Empreses i Activitats de Transport del Ministeri de Foment en vigor
  • Rebut vigent dels segurs obligatoris dels vehicles
  • Rebut vigent del segur de responsabilitat civil del transportista
  • Croquis de la distribució de la càrrega per eixos
  • Autorització de la Prefectura Provincial de Trànsit:

   si ve fora de València.

Taxes
Taxa

Taxa per la realització d'Actuacions singulars de Regulació del Trànsit.

Termini d'ingrés: abans de retirar la llicència municipal, quan el Servici Circulació i Transports ho comunique.


Taxes per realització d'actuacions singulars de regulació del trànsit


Informació Complementària

3110 - 3078

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: No és procedent
Termini màxim de resolució: No s´hi aplica
Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Si disposa de certificat digital de la Generalitat Valenciana o DNI electrònic pot realitzar el tràmit en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina, adjuntant aquells documents que s'indiquen en este Catàleg de Tràmits.

Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte la documentació requerida
 • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Legislació
 • Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Viària.
Oficines d'informació
 • SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLEAmadeo de Savoia, 11. Pati D, primera planta.secadmivatyc@valencia.es
 • OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA - TABAQUERAC/ Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest. 46010 ValènciaTel.: 962082015, 962082016, 962082101, 962082102Fax: 96.389.50.14De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010oactabacalera@valencia.es
Anar a inici de pàgina