ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Informe d'actuacions o intervencions del Servici de Policia Local
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
SC.PO.30
Descripció

Sol·licituds d'informes en relació a actuacions o intervencions realitzades pel Servici de Policia Local, com per exemple, reclamacions de particulars, danys materials o personals (lesions) que no constituïsquen infracció penal, mediació en conflictes entre veïns, deficiències, etc. I QUE NO ES TRACTE D’ACCIDENTS DE CIRCULACIÓ (PER AL QUE EXISTEIX UN ALTRE PROCEDIMENT)

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol persona física o jurídica o el seu representant, sempre que tinga relació directa o interés legítim en l'assumpte.

Documentació a presentar

Instància de sol·licitud general, que haurà de contindre les dades següents:

 • Nom i cognoms del sol·licitant.
 • D.N.I.
 • Domicili complet a efectes de notificacions.
 • Telèfon de contacte.
 • Dades de la data de la intervenció, emplaçament de la intervenció o actuació policial, descripció i identificació de béns danyats, així com qualsevol altra informació que s'estime rellevant.

La instància deurà anar acompanyada de la documentació següent:

 • Justificant de pagament de la corresponent taxa.
 • Document que acredite la representació en cas de ser sol·licitat per representant.
 • Documents que justifiquen la seua relació o interés legítim en l'assumpte.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Informe d'actuacions o intervencions del Servici de Policia Local:
  • Documents que justifiquen la seua relació o interès legítim en l'assumpte
Taxes
Taxa


 • Quantia: 30,63 €
 • Termini d'ingrés: Amb anterioritat a la presentació de la sol·licitud.

Si vosté vol sol•licitar el tràmit presencialment, pot autoliquidar la taxa en esta pàgina


Taxes per expedició de documents administratius


Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant
 • Pagament de la taxa.
 • Presentació de la sol·licitud acompanyada de la documentació assenyalada anteriorment.

Informació Complementària

Després de presentada la sol·licitud, l'informe que s'emeta serà remés al representant o en absència d'aquest, a l'interessat:

 1. Si vosté està obligat/a a relacionar-se amb l'administració a través de mitjans electrònics, (tal com estableix l'art. 14.2 de la Llei 39/2015), HAURÀ DE presentar la sol·licitud a través d'aquest apartat de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de València. Se li notificarà de manera electrònica havent d'accedir a l'apartat de notificacions de l'Ajuntament de València (https://sede.valencia.es/sede/authclave.xhtml/notificaciones), o de la Generalitat Valenciana (https://www.comunicaciones.gva.es/comunicaciones/login.html).
 2. Si vosté NO està obligat a relacionar-se amb l'administració a través de mitjans electrònics i en la sol·licitud autoritza, en la casella corresponent, a la notificació telemàtica com a mitjà de notificació preferent, se li notificarà a través d'aquest sistema (NO ÉS EL CORREU ELECTRÒNIC, HA DE DISPOSAR D'UN CERTIFICAT ELECTRÒNIC VÀLID), accedint a l'apartat de notificacions de l'Ajuntament de València (https://sede.valencia.es/sede/authclave.xhtml/notificaciones), o de la Generalitat Valenciana (https://www.comunicaciones.gva.es/comunicaciones/login.html).
 3. En cas de tractar-se de persones físiques, que NO tinga obligació de relacionar-se amb l'administració a través de mitjans electrònics i NO desitge rebre l'informe de manera electrònica, li serà remés per correu postal al domicili indicat en l'apartat DADES A L’EFECTE DE NOTIFICACIÓ que figura en la instància, per la qual cosa ha d'emplenar els diferents apartats de la sol·licitud amb lletra clara.
Termini de resolució i recursos
Silenci Administratiu: No és procedent
Termini màxim de resolució: No s´hi aplica
Fer en web

Realizar la solicitud en línea con firma digital

Si dispone de certificado digital de la Generalitat Valenciana o DNI electrónico puede realizar el trámite en línea pulsando el botón Iniciar trámite situado al inicio de esta página, adjuntando aquellos documentos que se indiquen en este Catálogo de Trámites.

Si vosté vol sol•licitar el tràmit presencialment, pot autoliquidar la taxa en esta pàgina

Oficines d'informació
 • SERVICI DE POLICIA LOCAL. DIVISIÓ TÈCNICA. UNITAT DE GESTIÓ I RECURSOS. SECCIÓ D’ INFORMES.Central de la Policia Local de València Av. del Cid, 37de 8:30 a 13:30 hores, de dilluns a divendres.informesplv@valencia.es
Oficines on presentar
 • ALCALDIA DEL PALMARCarrer de Cabdet, 15Tel.: 96.162.00.66Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL SALERAvinguda dels Pinars, 1Tel.: 96.183.02.95Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE BENIFARAIGCarrer de Ferrer i Bigné, 47Tel.: 96.363.52.49Registre: dimarts de 9.00 a 14.00 hores.
 • ALCADIA DE BORBOTÓPlaça del Moreral, 8 Tel.: 96.390.17.47Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LES CASES DE BÀRCENACamí de les Cases de Bàrcena, 63; CP: 46131-ValènciaTel.: 96.185.42.05Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA DEL PERELLONETCarrer Marqués de Valterra, 35Tel.: 96.177.78.89Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL FORN D´ALCEDOCamí d'Alabau, 2Tel.: 96.376.09.36Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LA PUNTACamí del Canal, 74 (Xalet de Bartual)Tel.: 96 367 33 30 Fax: 96 367 33 30 Registre: dijous de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA DE LA TORRECarrer de Benidoleig, s/nTel.: 96.396.33.17Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE MASSARROJOSCarrer de Mossén Bau, 10-12Tel.: 96.139.41.49Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE PINEDOCarrera del Riu, 263Tel.: 96.324.89.64Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE POBLE NOUCamí de Montcada, 205Tel.: 96.366.66.89Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores.
 • JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOSCarrer d'Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça d'Alfons el Magnànim, s/n (xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓCarrer de la Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DEL MARÍTIMCarrer Barraca, 53Tel.: Información y Registro: 963014120 Obras: 963014008 / 963014210 Bonos EMT: 963014173 Actividades: 963014217De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXCarrer del Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/ 962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFACarrer de Maties Perelló, 5Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSCarrer del Comte de Lumiares, 5 Tel.: 962084365/ 962084368Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AJUNTAMENTEdifici de la Casa Consistorial, entrada pel carrer de l'Arquebisbe Mayoral, 1AcTel.: REGISTRO: 96.208.10.35Fax: 96.353.99.80 De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. Cita prèvia: web municipal www.valencia.es o cridant al 010
 • OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA - TABAQUERAC/ Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest. 46010 ValènciaTel.: 962082015, 962082016, 962082101, 962082102Fax: 96.389.50.14De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010oactabacalera@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRISenda del Secanet, 43 baix; BenimàmetTel.: de Registre: 963013436 i 963013446; Secretaria: 963013411 i 963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010; AVÍS: DEL 12 AL 20 DE MARÇ DE 9.00 A 13.00, EL DIA 18 ROMANDRÀ TANCADAjmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDCarrer de la Poetessa Leonor Perales, s/n; CastellarTel.: Registre: 963013023; Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPlaça del Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelnord@valencia.es
Anar a inici de pàgina