ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Obtenció targeta d'armes aire comprimit, de 4a categoria
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
SC.PO.10
Descripció

Obtenció de la targeta d'armes de la 4a categoria del Reglament d'Armes.

Qui ho pot sol·licitar?

Persones que adquirisquen o posseïsquen les esmentades armes.

Quan sol·licitar-ho

Després de la compra o presa de possessió de l'arma.

Documentació a presentar

 • Presentació presencial: S'haurà de completar el model normalitzat de sol·licitud, que es pot descarregar en l'apartat Impresos d'esta pàgina, i presentar amb el justificant de pagament de la taxa (veure apartat Taxes) i la documentació que es detalla a continuació.
 • Presentació en esta Seu Electrònica: Es completarà el formulari després de polsar el botó Iniciar tràmit i s'adjuntarà la documentació que s'indica. La presentació finalitzarà amb la firma electrònica de la sol·licitud.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Majors d'edat:
  • Factura de compra de l'arma o document certificatiu expedit per armeria
  • Sol·licitud d'antecedents penals
  • Declaració Complementària de la Certificat d'Antecedents Penals
  • Document justificatiu d'encunyat en armes ludicoesportives de “airsoft” o “paintball”
 • Menors d'edat:
  • DNI del o de la menor
  • Factura de compra de l'arma o document certificatiu expedit per armeria
  • Sol·licitud d'antecedents penals firmada pel/la progenitor/a o representant legal
  • Declaració Complementària de la Certificat d'Antecedents Penals del/a progenitor/a, tutor/a del/a menor
  • Document justificatiu d'encunyat en armes ludicoesportives de “airsoft” o “paintball”
Taxes
Taxa

Tramitació telemàtica

Si presenta la seua sol·licitud des de esta Seu electrónica, tindrá la possibilidad de:

 • Pagar la taxa en el mateix tràmit, mitjançant targeta bancària o bizum.
 • Si ja ha pagat la taxa en anterioritat, indicar el localitzador de la taxa i, en eixe cas, adjuntar el justificant de pagament.

Tramitació presencial

Si tramita la seua sol·licitud de forma presencial, previament haurà d´autoliquidar la taxa des d´ací.

El justificant de pagament haurà d´adjuntar-se, en el moment de la presentació, amb la resta de la documentació necessària per al tràmit.


Taxes per expedició de documents administratius

El model d'autoliquidació asociat a aquesta taxa es el A301 - Expedició de targetes d'armes de 4ª categoria.
Pot simular l'autoliquidació ací.

Informació Complementària

Queda prohibit l'ús d'estes armes en zones urbanes, parcs, galatxos, llocs pròxims a vies de comunicació o actes de pública concurrència. Únicament queda autoritzat el seu ús en espais i locals especialment autoritzats per a estes activitats

El/la menor que obtinga la targeta d'armes, no podrà utilitzar l'arma si no es troba acompanyat per una persona de major edat.

Quant a normativa municipal, este tràmit es regula, així mateix, per Decret d'alcaldia sobre targeta d'armes, publicat en el Butlletí Oficial de la Província núm.. 196, de data 27 d'agost de 1993.

Per a obtindre un altre tipus de llicència d'armes haurà d'acudir a la comandància de la Guàrdia Civil: c/ de Calamocha, 4, 46007 València. Tel.: 96.317.46.60 fax: 96.317.23.74.

Per a més informació sobre tot tipus de llicències d'armes consultar la pàgina web: www.mir.es

Termini de resolució i recursos
Silenci Administratiu: No és procedent
Termini màxim de resolució: No s´hi aplica
Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol•licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

(Si la sol·licitud es realitza en nom d'una altra persona, en iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'utilitzar-se l'opció "Soc representant mitjançant la presentació d'apoderament" i presentar la sol·licitud juntament amb la documentació que acredite la representació i la resta de documents necessaris per a la realització del tràmit).

 • Òmpliga el formulari i adjunte la documentació indicada. En l'apartat “Documentació addicional” podrà presentar tants arxius/documents com necessite.
 • Confirme les dades, firme i presente la sol•licitud
 • En l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.
Legislació
 • Articles 3 i 105 del Reglament d'Armes aprovat per Reial Decret 137/93, de data 29 de gener.
 • Orde INT/2860/2012, de 27 de desembre, per la qual es determina el règim aplicable a certes armes utilitzables en les activitats ludicoesportives d'airsoft i paintball (B.O.E. núm. 5 de 5-1-2013).
Oficines d'informació
 • SERVICI DE POLICIA LOCAL. DIVISIÓ TÈCNICA. UNITAT DE GESTIÓ I RECURSOS. SECCIÓ D’ INFORMES.Central de la Policia Local de València Av. del Cid, 37de 8:30 a 13:30 hores, de dilluns a divendres.informesplv@valencia.es
Oficines on presentar
 • JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOSCarrer d'Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça d'Alfons el Magnànim, s/n (xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓCarrer de la Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DEL MARÍTIMCarrer Barraca, 53Tel.: Información y Registro: 963014120 Obras: 963014008 / 963014210 Bonos EMT: 963014173 Actividades: 963014217De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXCarrer del Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/ 962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFACarrer de Maties Perelló, 5Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSCarrer del Comte de Lumiares, 5 Tel.: 962084365/ 962084368Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AJUNTAMENTEdifici de la Casa Consistorial, entrada pel carrer de l'Arquebisbe Mayoral, 1AcTel.: REGISTRO: 96.208.10.35Fax: 96.353.99.80 De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. Cita prèvia: web municipal www.valencia.es o cridant al 010
 • OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA - TABAQUERAC/ Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest. 46010 ValènciaTel.: 962082015, 962082016, 962082101, 962082102Fax: 96.389.50.14De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010oactabacalera@valencia.es
 • ALCALDIA DEL PALMARCarrer de Cabdet, 15Tel.: 96.162.00.66Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL SALERAvinguda dels Pinars, 1Tel.: 96.183.02.95Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE BENIFARAIGCarrer de Ferrer i Bigné, 47Tel.: 96.363.52.49Registre: dimarts de 9.00 a 14.00 hores.
 • ALCADIA DE BORBOTÓPlaça del Moreral, 8 Tel.: 96.390.17.47Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE MASSARROJOSCarrer de Mossén Bau, 10-12Tel.: 96.139.41.49Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL PERELLONETCarrer Marqués de Valterra, 35Tel.: 96.177.78.89Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL FORN D´ALCEDOCamí d'Alabau, 2Tel.: 96.376.09.36Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LA PUNTACamí del Canal, 74 (Xalet de Bartual)Tel.: 96 367 33 30 Fax: 96 367 33 30 Registre: dijous de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA DE LA TORRECarrer de Benidoleig, s/nTel.: 96.396.33.17Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE PINEDOCarrera del Riu, 263Tel.: 96.324.89.64Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE POBLE NOUCamí de Montcada, 205Tel.: 96.366.66.89Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LES CASES DE BÀRCENACamí de les Cases de Bàrcena, 63; CP: 46131-ValènciaTel.: 96.185.42.05Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRISenda del Secanet, 43 baix; BenimàmetTel.: de Registre: 963013436 i 963013446; Secretaria: 963013411 i 963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010; AVÍS: DEL 12 AL 20 DE MARÇ DE 9.00 A 13.00, EL DIA 18 ROMANDRÀ TANCADAjmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDCarrer de la Poetessa Leonor Perales, s/n; CastellarTel.: Registre: 963013023; Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPlaça del Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelnord@valencia.es
Anar a inici de pàgina