ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Jornades de Prevenció en Centres Docents
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
SC.PC.10
Descripció

Sol·licitar la participació en jornades de Prevenció en Centres Docents. Inclou:

 • Simulacre d'evacuació
 • Avaluació del mateix amb el professorat (Inclou una xarrada formativa per a professorat)
 • Xarrada sobre Prevenció d'Incendis als alumnes.
Qui ho pot sol·licitar?

Centres Docents pertanyents al Terme Municipal de València.

Requisits

Tindre confeccionat i implantat el Pla d'Autoprotecció.

Quan sol·licitar-ho

Qualsevol dia lectiu al llarg del curs.

Documentació a presentar

 • La sol·licitud general es presenta en aquesta Seu Electrònica. S'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

Documentació per a tots els casos:
 • Documentació que acredite la representació de la persona peticionària com a Direcció, Coordinació, etc. del centre per al qual se sol·licita la Jornada
 • Documentació que acredite que el Centre disposa i està implantat el corresponent Pla d'Autoprotecció
Informació Complementària

Es tracta de la realització d'un simulacre d'evacuació, amb una reunió prèvia amb el responsable del centre; després es realitzarà un informe.
L'activitat es realitzarà si existixen en la data sol·licitada recursos disponibles.
Necessàriament ha d'estar implantat el Pla d'Autoprotecció.

En finalitzar, es realitzarà una xarrada amb els alumnes dels últims cursos de primària o dels primers cursos d'ESO, segons el centre, consistent a una presentació audiovisual sobre com previndre i què fer en casos d'incendi.

Termini de resolució i recursos
Silenci Administratiu: No és procedent
Termini màxim de resolució: No s´hi aplica
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte la documentació requerida
 • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Legislació
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 7/1985, de 2 d'abril Reguladora de les Bases de Règim local.Llei 17/2015, de 9 de juliol, del Sistema Nacional de Protecció Civil.
 • Llei 13/2010, de 23 de novembre de la Generalitat, de Protecció Civil i Gestió d'Emergències.
 • Llei 7/2011, d'1 d'Abril, de la Generalitat, dels Serveis de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de la Comunitat Valenciana.
 • Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació (Inclosos Part I; Document Bàsic DB-SI Seguretat en cas d'incendi; DB-SUA Seguretat d'utilització i accessibilitat).
 • Reial decret 393/2007, de 23 de març, pel qual s'aprova la Norma Bàsica d'Autoprotecció dels centres, establiments i dependències dedicats a activitats que puguen donar origen a situacions d'emergència.
 • Decret 32/2014, de 14 de febrer, del Consell, pel qual s'aprova el Catàleg d'Activitats amb el risc de la Comunitat Valenciana i es regula el Registre Autonòmic de Plans d'Autoprotecció.
 • ORDRE 27/2012, de 18 de juny, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, sobre plans d'autoprotecció o mesures d'emergència dels centres educatius no universitaris de la Comunitat Valenciana.
Oficines d'informació
 • OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA I VOLUNTARIAT. Unitat de Prevenció i Protecció Civil del Dept. Bombers, Prevenció, Intervenció en emergències i Protecció CivilAv. Plata s/n 46013 ValènciaTel.: 96.208.4933/7317De dilluns a divendres, de 7.00 a 14.00 horesproteccioncivil@valencia.es
Anar a inici de pàgina