ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Sol·licitud de col·laboració de Bombers en “Cremà” de Centre Escolar
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
SC.BO.50
Descripció

Sol·licitud de col·laboració de la Unitat d'Intervenció del Departament de Bombers, perquè aquesta envie una dotació de bombers a la “Cremà” d'una falla, realitzada a l'interior de les instal·lacions d'un Centre Escolar, durant les setmanes prèvies a la festa fallera.

Qui ho pot sol·licitar?

Centres escolars de la ciutat de València.

Requisits

Les dades a emplenar en la sol·licitud són:

 • Respecte a les dades del Centre Escolar:

Nom complet del centre
Adreça
Codi
Telèfon
Correu electrònic

Nom i cognoms de la persona que exercisca la direcció del centre escolar

 • Respecte a elements de seguretat:

Superfície aproximada de la falla
Altura màxima de la falla
Elements amb el risc d'ignició al voltant de la falla (arbres, papereres, etc.) i distància de la falla als mateixos
Adreça del punt d'accés dels vehicles de bombers al lloc de la cremà

 • Respecte a l'horari de cremà:

Dia i hora previstos per a la cremà
Si existeix flexibilitat per a modificar:
- Dia de cremà
- Hora de cremà

Quan sol·licitar-ho

Una vegada finalitzat el termini de sol·licitud, el Departament de Bombers farà una programació dels centres als quals puga acudir, en funció dels recursos que tinga disponibles.


Termini de sol·licitud: del dia 15/01/2024 fins al 29/02/2024 ambdós inclusivament.
Informació Complementària
 • Una vegada feta la programació de col·laboració amb els centres escolars per part del Departament de Bombers, es contactarà amb els centres per a exposar-los la mateixa.
 • En el cas que les sol·licituds presentades superen la capacitat de col·laboració del Departament de Bombers, es realitzarà un sorteig per a determinar a quins centres es presta la col·laboració.
 • Els centres que no es puguen adaptar a la programació realitzada pel Departament de Bombers, o que queden fóra del sorteig, i realitzen la crema de la falla a l'interior de les seues instal·lacions, hauran d'adoptar les mesures necessàries de protecció per a evitar els possibles danys que pogueren produir-se.
 • En tot cas, tant si assisteix personal del Departament de Bombers com si no pot assistir, serà la persona que exercisca la direcció del Centre Escolar la responsable dels danys i perjudicis que puguen ocasionar-se amb motiu de la crema de la falla.
Termini de resolució i recursos
Silenci Administratiu: Estimatori
Termini màxim de resolució: 3 mesos
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Òmpliga el formulari
 • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

On dirigir-se

PER A MÉS INFORMACIÓ

Oficina Administrativa Bombers:

 • Avg. de la Plata, S/N - 46013 València
 • Horari: 9:00 – 14:00
 • E-mail: oabomberos@valencia.es
Anar a inici de pàgina