ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Inscripció de gossos en el Cens Caní municipal, comunicació de baixes per mort o desaparició, així com canvis del/de la seu/a titular
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
SA.SV.10
Descripció

Inscripció en el Cens Caní Municipal als gossos les persones propietàries del qual siguen residents a València.
Les persones propietàries també estan obligades a comunicar les baixes per mort o desaparició dels gossos censats, així com els canvis de titular, tant per a mantindre actualitzat el Cens, per a comunicar-los el seu troballa en cas de pèrdua i per a evitar el seguir actuacions quan el gos ja no els pertany.
Als efectes anteriors, les persones propietàries també estan obligades a comunicar els canvis de domicili.

Qui ho pot sol·licitar?

Totes les persones residents a València majors d'edat, que siguen propietàries de gossos.

Requisits
 • Ser resident a València i major d'edat.
 • Si el gos pertany a una persona menor d'edat, haurà d'inscriure's en el Cens caní a nom d'una persona major d'edat que convisca en el domicili indicat.
Quan sol·licitar-ho

L'alta en el Cens ha de sol·licitar-se en els 15 dies següents a l'adquisició del gos, o quan l'animal complisca 3 mesos d'edat.

Documentació a presentar

Altes:
Imprés (o formulari, en cas de realitzar el tràmit per seu electrònica) de sol·licitud d'Inscripció en el Cens Caní acompanyat de la següent documentació:

 • Cartilla sanitària o Passaport de l'animal.
 • Inscripció de l'animal en RIVIA; esta inscripció es realitza pel veterinari que implante el microxip a l'animal.
 • Justificant de l'abonament de la taxa establida en l'Ordenança Fiscal relativa a taxes per prestació de servicis de sanitat. S'aportarà en el cas de realitzar el tràmit presencialment, perquè si es realitza mitjançant seu, el pagament es podrà realitzar durant la tramitació electrònica d'aquest.

Baixes:

 • Presentar instància general.
 • Informe veterinari en què conste la causa de la baixa.
 • Baixa de l'animal en el RIVIA.
 • Inscripció de l'animal en el Cens Caní.
 • Devolució de la xapa d'inscripció en el Cens Caní.

Altres comunicacions:

 • Per a comunicar els canvis de titular, les pèrdues o els canvis de domicili, n'hi ha prou amb presentar una instància en què s'expose qualsevol d'estos fets i se sol·licite la incorporació de la informació al Cens Caní.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Alta Inscripció de Gossos en el Cens Caní Municipal:
  • Model normalitzat de sol·licitud
  • Inscripció de l'animal en RIVIA
  • Cartilla sanitària o passaport de l'animal
 • Baixa Inscripció de Gossos en el Cens Caní Municipal, comunicació de baixes per mort o desaparició, o canvis de titular del mateix:
  • Informe veterinari en el qual conste la causa de la baixa
  • Baixa de l'animal en el RIVIA
  • Inscripció de l'animal en el Cens Caní
Taxes
Taxa

Per inscripció en el cens:

Taxa per prestació de servicis de sanitat:

Termini d'ingrés: prèviament a la presentació de la sol·licitud.
Quantia: 14,43 euros.

El pagament d'esta taxa es realitza pel sistema d'autoliquidació.


Ordenança Municipal sobre Tinença d'Animals
Taxes per prestació de servicis de sanitat


Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant
 • Pagament de la taxa, si correspon.
 • Presentació de la sol·licitud amb la documentació assenyalada en el Registre General d'entrada.
 • Si es tracta d'una alta: rebrà per correu la chapa identificativa que ha de col·locar-se en el coll de l'animal.
Informació Complementària

El fet de no inscriure un animal en el Cens Caní constituïx infracció lleu i pot ser sancionada amb multa, d'acord amb el que disposa la Llei 4/1994, de 8 de juliol, de la Generalitat Valenciana, sobre Protecció dels Animals de Companyia.

Prèviament a la inscripció de l'animal en el Cens Caní, els propietaris de gossos majors de 3 mesos han de portar-los al veterinari habilitat per a realitzar la inscripció en el RIVIA (Registre Informàtic valencià d'Identificació Animal). Veure tràmit corresponent.

Si es tractara d'un gos potencialment perillós, haurà de sol·licitar la Llicència per a la tinença d'animals potencialment perillosos.

La gestió del Nucli Zoològic està encomanada a Modepran, que pot facilitar eixe servici.

Termini de resolució i recursos
Silenci Administratiu: No és procedent
Termini màxim de resolució: No s´hi aplica
Fer en web

Si vosté vol sol•licitar el tràmit presencialment, pot autoliquidar la taxa en esta pàgina

Atenció telefònica

Telèfon 010

Legislació
 • Llei 2/2023, de 13 de març, de Protecció, Benestar i Tinença d'animals de companyia i altres mesures de benestar animal.
 • Llei 10/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, de Salut de la Comunitat Valenciana.
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Oficines d'informació
 • SERVICI DE SANITAT. SECCIÓ SANITAT ANIMALAmadeu de Savoia, 11. Pati A, planta baixa.Tel.: 96.352.54.78 Ext: 1804 Fax: 96.389.50.91
Oficines on presentar
 • JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOSCarrer d'Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça d'Alfons el Magnànim, s/n (xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓCarrer de la Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DEL MARÍTIMCarrer Barraca, 53Tel.: Información y Registro: 963014120 Obras: 963014008 / 963014210 Bonos EMT: 963014173 Actividades: 963014217De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXCarrer del Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/ 962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFACarrer de Maties Perelló, 5Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSCarrer del Comte de Lumiares, 5 Tel.: 962084365/ 962084368Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AJUNTAMENTEdifici de la Casa Consistorial, entrada pel carrer de l'Arquebisbe Mayoral, 1AcTel.: REGISTRO: 96.208.10.35Fax: 96.353.99.80 De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
 • OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA - TABAQUERAC/ Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest. 46010 ValènciaTel.: 962082015, 962082016, 962082101, 962082102Fax: 96.389.50.14De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010oactabacalera@valencia.es
 • ALCALDIA DEL PALMARCarrer de Cabdet, 15Tel.: 96.162.00.66Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL SALERAvinguda dels Pinars, 1Tel.: 96.183.02.95Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE BENIFARAIGCarrer de Ferrer i Bigné, 47Tel.: 96.363.52.49Registre: dimarts de 9.00 a 14.00 hores.
 • ALCADIA DE BORBOTÓPlaça del Moreral, 8 Tel.: 96.390.17.47Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE MASSARROJOSCarrer de Mossén Bau, 10-12Tel.: 96.139.41.49Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL PERELLONETCarrer Marqués de Valterra, 35Tel.: 96.177.78.89Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL FORN D´ALCEDOCamí d'Alabau, 2Tel.: 96.376.09.36Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LA PUNTACamí del Canal, 74 (Xalet de Bartual)Tel.: 96 367 33 30 Fax: 96 367 33 30 Registre: dijous de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA DE LA TORRECarrer de Benidoleig, s/nTel.: 96.396.33.17Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE PINEDOCarrera del Riu, 263Tel.: 96.324.89.64Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE POBLE NOUCamí de Montcada, 205Tel.: 96.366.66.89Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LES CASES DE BÀRCENACamí de les Cases de Bàrcena, 63; CP: 46131-ValènciaTel.: 96.185.42.05Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRISenda del Secanet, 43 baix; BenimàmetTel.: de Registre: 963013436 i 963013446; Secretaria: 963013411 i 963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDCarrer de la Poetessa Leonor Perales, s/n; CastellarTel.: de Registre: 963013023; Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPlaça del Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelnord@valencia.es
Anar a inici de pàgina