ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Llicència de col·locació de làpides, lloses i creus
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
SA.CM.25
Descripció

La col·locació de qualsevol element en un nínxol o sepultura, per a la qual cosa s'haurà d'obtindre la corresponent autorització.

Qui ho pot sol·licitar?

Particulars titulars o marbristes autoritzats pel titular.

Quan sol·licitar-ho
Per a qualsevol moviment de làpides, veure art. 14 de l’Ordenança de Cementeris.
Documentació a presentar

En el cas d'una inhumació recent:

  • Taxa d'inhumació.

Ha de ser l'original de la taxa abonada (exemplar per a l'administració – per a l'empresa marbrista)

En el cas de canvi de làpida si no hi ha hagut una inhumació recent:

  • Títol funerari original.

Taxes
Taxa

Taxa per expedició de llicència de col·locació de làpides, lloses i creus.

Quantia: 7,85 euros.


Taxes per Prestació dels Servicis Funeraris Municipals de Cementeris


Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

En el cas d'una inhumació recent: presentar la taxa d'inhumació original abonada (exemplar per a l'administració – per a l'empresa marbrista)
En el cas de canvi de làpida si no hi ha hagut una inhumació recent: presentar el títol funerari original., i abonar la taxa de col·locació de làpides.
En tots dos casos sol·licitar l'eixida de làpida al personal de vigilància de la porta d'accés del cementeri corresponent.

Informació Complementària

És obligatori consultar amb l'Oficina Tècnica del Servici de Cementeris per característiques de Làpides, Lloses, Encreuaments, etc, en cas de dimensions o materials especials.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
  • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
  • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Article 24.1 paràgraf segon Llei 39/2015, de 1 d'octubre. Sentit desestimatori del silenci per ser facultats relatives al domini públic.
Termini màxim de resolució: 3 mesos
Oficines d'informació
  • SERVICI DE CEMENTERIS. OFICINA ADMINISTRATIVACamí Vell de Picassent, s/n (junt al Tanatori)Tel.: 962082508Fax: 96.378.22.90Dilluns a divendres laborals de 08:30 a 14:30 Dissabte, diumenge i festius: de 8:30 a 12:30. Atenció presencial amb cita prèvia en 962082807 o sercementerios@valencia.es (A diari de 8:30 a 10:00 atenció prioritària als professionals funeraris)
Oficines on presentar
  • SERVICI DE CEMENTERIS. OFICINA ADMINISTRATIVACamí Vell de Picassent, s/n (junt al Tanatori)Tel.: 962082508Fax: 96.378.22.90Dilluns a divendres laborals de 08:30 a 14:30 Dissabte, diumenge i festius: de 8:30 a 12:30. Atenció presencial amb cita prèvia en 962082807 o sercementerios@valencia.es (A diari de 8:30 a 10:00 atenció prioritària als professionals funeraris)
Anar a inici de pàgina