ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Cessió de dret Funerari
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
SA.CM.10
Descripció

Transmissió de drets del Títol Funeraris Interviús, article 47 de l'Ordenança de Cementeris.

Transmissió Mortis Causa, article 48 de l'Ordenança de Cementeris.

Qui ho pot sol·licitar?

Titular de la unitat de soterrament o els hereus.

Requisits

Article 47. Transmissió inter vius

La transmissió inter vius del dret només podran fer-se a persones unides al titular per vincle de consanguinitat fins al tercer grau i d'afinitat fins al segon grau; tanmateix, ha de constar la declaració de voluntat del cedent i l'acceptació del nou titular.
No obstant això, es permet la cessió a favor de les comunitats i persones jurídiques assenyalades en els apartats b) i c) de l'article 34.

Article 48. Transmissió mortis causa

La designació del beneficiari mortis causa podrà fer-se en el mateix moment d'expedició del títol o en posterior compareixença en l'Excel·lentíssim Ajuntament i la subscripció de l'acta corresponent.
Tanmateix, es podrà designar en tot moment un beneficiari diferent del ja anomenat.
No obstant això, prevaldrà la disposició testamentària expressa que siga de data posterior a l'última designació feta davant de l'Excel·lentíssim Ajuntament, si s'acredita per part de l'interessat que la dita clàusula és l’última voluntat del titular sobre este particular.
En cas de faltar el beneficiari succeirà en el dret l'hereu testamentari i a falta d'ambdós la successió del dret funerari es deferirà conforme a les normes reguladores de la successió intestada del Codi Civil.
L'Excel·lentíssim Ajuntament només reconeixerà la condició d'hereu beneficiari testamentari o abintestat, prèvia l'acreditació fefaent o, almenys, suficient d'això.
En el supòsit de ser diversos els nomenats a la successió i acreditada tal condició deuran, en compareixença davant del negociat o per mitjà d'instrument públic, determinar qui d'ells és el beneficiari del dret funerari.
Totes les qüestions que es puguen plantejar entre els interessats al dret funerari, que no puguen ser resoltes conforme a les normes que antecedixen o en defecte d'acord, quant a la persona que haja de figurar com a beneficiari únic, hauran de resoldre-les davant de la jurisdicció competent la fallada definitiva de la qual vincularà a l'Excel·lentíssim Ajuntament.

Quan sol·licitar-ho

En qualsevol moment de vigència del títol.

Documentació a presentar

TOTS ELS CASOS

 • Instància de sol·licitud general que pot descarregar en l'apartat “Impresos”.

En les instàncies, és obligatori a més de la designació de domicili a efecte de notificacions, l'aportació de bé telèfon de contacte, bé adreça de correu electrònic personalitzada, per a facilitar possibilitat de contacte amb els interessats. Així mateix, es recorda als citats interessats, l'obligació de mantenir actualitzades les dades de contacte telefònic o electrònic.

Cas 1: inter vivos

 • Títol funerari
 • Llibre de familia

Aportar fotocòpia de totes les fulles

 • DNI

Aportar fotocòpia tant del cedent com del cessionari

Cas 2: mortis causa
• Testament i últimes voluntats del titular
Aportar fotocopies
• Declaració d'hereus
En el cas de no existir testament
• Renuncia d'hereus i acceptació d'un d'ells
Escrit signat per tots els hereus del titular, a favor d'un d'ells.
• DNI
Aportar fotocòpia de tots els hereus

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Cessió del dret Funerari:
  • Títol Funerari de la Unitat d'Enterrament
Taxes
Taxa

Taxes:

Transmissió intervius títol dret funerari ................................. 127,63 €

Títol funerari ............................................................................ 7,85 €

Transmissió mortis-causa títol dret funerari ........................... 81,68 €

Títol funerari ............................................................................ 7,85 €


Taxes per Prestació dels Servicis Funeraris Municipals de Cementeris


Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

1.- Presentació de la Instància, acompanyada de la documentació necessària.
2.- Abonament de la Taxa corresponent, una vegada revisada la documentació.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Article 24.1 paràgraf segon Llei 39/2015, de 1 d'octubre. Sentit desestimatori del silenci per ser facultats relatives al domini públic.
Termini màxim de resolució: 3 mesos
Atenció telefònica

Dirigir-se preferentment al 96.352.54.78, ext.2508-2565-2567

Oficines d'informació
 • SERVICI DE CEMENTERIS. OFICINA ADMINISTRATIVACamí Vell de Picassent, s/n (junt al Tanatori)Tel.: 962082508Fax: 96.378.22.90Dilluns a divendres laborals de 08:30 a 14:30 Dissabte, diumenge i festius: de 8:30 a 12:30. Atenció presencial amb cita prèvia en 962082807 o sercementerios@valencia.es (A diari de 8:30 a 10:00 atenció prioritària als professionals funeraris)
Oficines on presentar
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça d'Alfons el Magnànim, s/n (xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓCarrer de la Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DEL MARÍTIMCarrer Barraca, 53Tel.: Información y Registro: 963014120 Obras: 963014008 / 963014210 Bonos EMT: 963014173 Actividades: 963014217De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXCarrer del Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/ 962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFACarrer de Maties Perelló, 5Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSCarrer del Comte de Lumiares, 5 Tel.: 962084365/ 962084368Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AJUNTAMENTEdifici de la Casa Consistorial, entrada pel carrer de l'Arquebisbe Mayoral, 1AcTel.: REGISTRO: 96.208.10.35Fax: 96.353.99.80 De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
 • OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA - TABAQUERAC/ Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest. 46010 ValènciaTel.: 962082015, 962082016, 962082101, 962082102Fax: 96.389.50.14De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010oactabacalera@valencia.es
 • ALCALDIA DEL PALMARCarrer de Cabdet, 15Tel.: 96.162.00.66Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL SALERAvinguda dels Pinars, 1Tel.: 96.183.02.95Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE BENIFARAIGCarrer de Ferrer i Bigné, 47Tel.: 96.363.52.49Registre: dimarts de 9.00 a 14.00 hores.
 • ALCADIA DE BORBOTÓPlaça del Moreral, 8 Tel.: 96.390.17.47Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE MASSARROJOSCarrer de Mossén Bau, 10-12Tel.: 96.139.41.49Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL PERELLONETCarrer Marqués de Valterra, 35Tel.: 96.177.78.89Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL FORN D´ALCEDOCamí d'Alabau, 2Tel.: 96.376.09.36Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LA PUNTACamí del Canal, 74 (Xalet de Bartual)Tel.: 96 367 33 30 Fax: 96 367 33 30 Registre: dijous de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA DE LA TORRECarrer de Benidoleig, s/nTel.: 96.396.33.17Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE PINEDOCarrera del Riu, 263Tel.: 96.324.89.64Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE POBLE NOUCamí de Montcada, 205Tel.: 96.366.66.89Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LES CASES DE BÀRCENACamí de les Cases de Bàrcena, 63; CP: 46131-ValènciaTel.: 96.185.42.05Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores
 • REGISTRE AUXILIAR DE CEMENTERISCamí Vell de Picassent s/n (junt al Tanatori)Tel.: 96.352.54.78 ext. 2502Fax: 96.378.22.90Dilluns a divendres de 8:30 a 13:30 hores. . Si desitja sol·licitar cita prèvia, pot fer-ho en el telèfon 963773524 o en el correu electrònic sercementerios@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRISenda del Secanet, 43 baix; BenimàmetTel.: de Registre: 963013436 i 963013446; Secretaria: 963013411 i 963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDCarrer de la Poetessa Leonor Perales, s/n; CastellarTel.: de Registre: 963013023; Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPlaça del Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelnord@valencia.es
Anar a inici de pàgina