ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Protocol d'actuació per a la detecció de conductes addictives
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
SA.AD.20
Descripció

Dirigit als centres educatius sostinguts amb fons públics que tinguen una Unitat de Prevenció Comunitària de Conductes Addictives (UPCCA) en la seua localitat o mancomunitat, quan detecten la sospita en el seu alumnat de consum d'alcohol, tabac, drogues, jocs de l'atzar i altres conductes addictives.

Qui ho pot sol·licitar?

Centres educatius sostinguts amb fons públics del municipi de València.

Quan sol·licitar-ho

Termini obert permanentment.

Documentació a presentar

La sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica. S'emplenarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica:

Documentació per a tots els casos:
  • Annex 1 Plantilla de recollida de dades per consum de drogues i altres conductes addictives:

    Es pot descarregar en l'apartat impresos.

  • En el seu cas, document de consentiment informat:

    D'acord amb el model d'ús habitual en el centre.

Termini de resolució i recursos
Silenci Administratiu: No és procedent
Termini màxim de resolució: No s´hi aplica
Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol•licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

(Si la sol·licitud es realitza en nom d'una persona jurídica i es disposa de certificat digital de representant de l'entitat, en iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'utilitzar-se l'opció "Soc la persona interessada", i presentar la sol·licitud juntament amb els documents necessaris per a la realització del tràmit.

Si la sol·licitud es realitza en nom d'una persona física o, realitzant-se en nom d'una persona jurídica, NO es disposa de certificat digital de representant de l'entitat, en iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'utilitzar-se l'opció "Soc representant mitjançant la presentació d'apoderament" i presentar la sol·licitud juntament amb la documentació que acredite la representació i la resta de documents necessaris per a la realització del tràmit.)

  • Òmpliga el formulari i adjunte la documentació indicada. En l'apartat “Documentació addicional” podrà presentar tants arxius/documents com necessite.
  • Confirme les dades, firme i presente la sol•licitud
  • En l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.
Legislació

DOGV 9481 de data 30 de novembre 2022

On dirigir-se

Servici d’Adiccions.
Àrea de Prevenció, telèfons 962082029, 962082026
C/ Amadeu de Savoia, 11 - 46010 València
9:00 a 14:00 hores

Anar a inici de pàgina