ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Reconeixement de Component Competencial (Grau)
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
PE.GV.10
Descripció

Sol·licitud de reconeixement de Component competencial (grau).

Qui ho pot sol·licitar?

Personal funcionari de carrera.

Quan sol·licitar-ho

En qualsevol moment.

Documentació a presentar

 • La sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica. S'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Sol·licitud de reconeixement de Component competencial (grau):
  • Certificat:

   Quan se sol·licite el grau adquirit en una altra Administració.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Article 24 del 39/2015, d'1 d'octubre D.A. 22 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de funció Pública de la Comunitat Valenciana
Termini màxim de resolució: 3 mesos
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte la documentació requerida
 • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

On dirigir-se

Per a obtenir més informació:

SERVICI DE PERSONAL

C/ Sang 5

46002 València

962084812 / 962084813

Anar a inici de pàgina