ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Detall d'un tràmit

Devolució drets d'examen
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
PE.AF.130
Descripció

Devolució de drets d'examen per a participar en proves selectives, per exclusió en la mateixa.

Qui ho pot sol·licitar?

Aspirants que s'hagen presentat a proves selectives i hagen sigut excloses de les mateixes per causes NO imputables a ells.

Quan sol·licitar-ho

Es pot sol·licitar una vegada aprovades les llistes definitives de personal admès i exclòs d'un procés selectiu.

Documentació a presentar

 • Imprès de sol·licitud que pot descarregar en l'apartat “Impresos” d'aquesta mateixa pàgina, si la sol·licitud es realitza presencialment, acompanyat de la documentació que s'indica.
 • Si la sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica s'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Devolució drets d'examen:
  • Document justificatiu del dret a la devolució
Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Articles 220.2 i 221 Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
6 mesos
Articles 220.2 i 221 Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte la documentació requerida
 • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

962084821 / 962084853

On dirigir-se

Per a obtenir més informació:

SERVICI DE PERSONAL / SECCIÓ D'ACCÉS A LA FUNCIÓ PÚBLICA

C/ Sang 5

46002 València

962084821 / 962084853

Anar a inici de pàgina