esquina superior derecha
Detall d'un tràmit
Reclamacions per a inclusió d'una persona en el Cens electoral
Modalitat presencial
Modalitat web sense certificat
Modalitat web amb certificat
Modalitat telefònica
PA.OT.20
Descripció

Reclamar la inclusió en el Cens Electoral d'un ciutadà que estant empadronat en el dit municipi no figura inscrit en el Cens o té algun error en la seua inscripció.

Per a la realització d'aquest tràmit en qualsevol de les oficines de gestió padronal, si s'opta per realitzar-lo de manera presencial, s'haurà de sol·licitar CITA PRÈVIA.

Tots els tràmits de padró són gratuïts.

Qui ho pot sol·licitar?

El mateix interessat.

Requisits

Ser major d'edat i no estar privat, temporal o definitivament, del dret al sufragi.

Documentació a presentar

Persones espanyoles:

 • Original i fotocòpia de DNI, passaport o permís de conduir.

Persones estrangeres pertanyents a la Comunitat Europea:

 • Targeta de residència, Passaport en vigor o DNI del seu país.

Termini de resolució i recursos
Silenci Administratiu: No procedix
Termini màxim de resolució: No aplica
Legislació
 • Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General.
On dirigir-se

Durant el període d'exposició pública de les llistes electorals:

 • Juntes Municipals de Districte
 • Oficina del Padró Municipal

En qualsevol altre moment:

 • Oficina del Padró Municipal.


Per a acudir a l'Oficina de Padró del carrer periodista Azatti pot sol·licitar-se cita prèvia o cridant al Telèfon 010.

Oficines d'informació
 • OFICINA DEL PADRÓ MUNICIPAL
 • Plaça de l'Ajuntament (entrada per Periodista Azzati, 2)
  Tel.: 962081703,962081756,962081023 y en www.valencia.es y sede.valencia.es
  Fax: 96.352.34.22
  De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Només s'atendrà presencialment les persones que hagen sol·licitat cita prèvia a través de www.valencia.es o cridant al telèfon d'atenció ciutadana 010
 • OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA DE TABACALERA (Consultes per telèfon, bústia de consultes de la pàgina web o correu electrònic) Presencial, per a qualsevol gestió, unicament amb CITA PRÈVIA
 • C/ Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest
  Tel.: 962082015, 962082016, 962082101, 962082102
  De dilluns a divendres de 8:30 a 14:00 hores. Bústia de consultes de la pàgina web www.valencia.es
  informacion@valencia.es
Oficines on presentar
 • JUNTA MUNICIPAL DE ABASTOS
 • C/ Alberic, 18
  Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505
  Fax: 96.352.66.91
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
  jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE MARITIM
 • C/ Francesc Cubells, 58
  Tel.: 962084260/ 962084262/ 962084258
  Fax: 96.367.27.48
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
  jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX
 • C/ Beat Nicolau Factor, 1
  Tel.: 962084046/ 962084043/ 962084052
  Fax: 96.353.99.07
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
  jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITS
 • C/ Comte Lumiares, 5
  Tel.: 962084362/ 962084372 / 962084365
  Fax: 96.353.99.16
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
  jmtransit@valencia.es
 • OFICINA DEL PADRÓ MUNICIPAL
 • Plaça de l'Ajuntament (entrada per Periodista Azzati, 2)
  Tel.: 962081703,962081756,962081023 y en www.valencia.es y sede.valencia.es
  Fax: 96.352.34.22
  De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Només s'atendrà presencialment les persones que hagen sol·licitat cita prèvia a través de www.valencia.es o cridant al telèfon d'atenció ciutadana 010
 • OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA DE TABACALERA (Consultes per telèfon, bústia de consultes de la pàgina web o correu electrònic) Presencial, per a qualsevol gestió, unicament amb CITA PRÈVIA
 • C/ Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest
  Tel.: 962082015, 962082016, 962082101, 962082102
  De dilluns a divendres de 8:30 a 14:00 hores. Bústia de consultes de la pàgina web www.valencia.es
  informacion@valencia.es
esquina inferior izquierda esquina inferior derecha