ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Sol.licituds no catalogades
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
NC.NC.10
Descripció

Únicament s'utilitzarà esta opció per a la presentació per Registre Electrònic de sol·licituds que no corresponguen a procediments catalogats.

Als efectes de presentació per Registre Electrònic, els procediments catalogats són els que apareixen en esta Seu electrònica de l'Ajuntament de València https://sede.valencia.es

No s'admetran les sol·licituds presentades per mitjà de la selecció de Sol·licituds no catalogades d'aquells procediments catalogats de forma individualitzada en el Catàleg de Tràmits de l'Ajuntament de València.

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol persona física o jurídica

Requisits

Que la sol.licitud no corresponga a un procediment regulat en el Catáleg de Trámits del Ajuntament de València

Termini de resolució i recursos
Silenci Administratiu: No és procedent
Termini màxim de resolució: No s´hi aplica
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

  • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
  • Òmpliga el formulari
  • Adjunte la documentació requerida
  • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Anar a inici de pàgina