ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Detall d'un tràmit

Retirada domiciliària d'efectes
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica MA.RE.15
Descripció

Arreplega domiciliària de mobles i efectes, dins del terme municipal de València.

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol persona que residisca dins del terme municipal de la ciutat de València i que pretenga desfer-se de mobles o efectes d'ús domèstic.

Requisits
  • Pot sol·licitar-se l'arreplega de mobles, electrodomèstics, ordinadors i altres efectes d'ús domèstic, sempre que no es tracte de residus de caràcter perillós, d'acord amb la normativa en matèria de residus.
  • Hi ha un límit de cinc objectes per avís.
  • En cap cas es realitzen buidatges complets de pisos.
  • Els mobles o efectes es depositaran en la via pública enfront del portal i en l'horari que s'indique pel personal del Telèfon 010.
Informació Complementària

L'arreplega es realitzarà, en condicions normals,el dia mateix de l'avís. No s'arrepleguen residus d'obres; este tipus de residus s'han de depositar en un contenidor d'obres. (Veure tràmit Contenidor d'obres a la via pública)

Per a la retirada de residus de caràcter industrial o perillós, han de dirigir-se a la Conselleria de Infraestructures i Transport. Territori i Medi Ambient. Més informació: telèfon 012 o www.cma.gva.es

Termini de resolució i recursos
Silenci Administratiu: No procedix
Termini màxim de resolució: No aplica
Atenció telefònica

La retirada se sol·licita a través del Telèfon d'Informació Municipal 010. El personal del 010 prendrà nota de l'avís i comunicarà al sol·licitant la data i l'hora de retirada dels efectes.

Si precisa vosté algun aclariment sobre este tràmit pot telefonar al telèfon d'informació 010.

Les consultes des de fora de València es poden realitzar a través del telèfon 96 310 00 10.
Totes les telefonades realitzades al telèfon 010 tenen la qualificació i la tarifa de telefonada urbana.

Legislació
  • Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
  • Llei 10/1998, de 21 d'abril, de Residus.
  • Llei 10/2000, de 12 de desembre, de Residus de la Comunitat Valenciana.
On dirigir-se

La retirada se sol·licita a través del Telèfon d'Informació Municipal 010.

El personal del 010 prendrà nota de l'avís i comunicarà al sol·licitant la data i l'hora de retirada dels efectes.

Anar a inici de pàgina