ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Retirada domiciliària d'efectes
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica MA.RE.15
Descripció

Arreplega domiciliària de mobles i efectes, dins del terme municipal de València.

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol persona que residisca dins del terme municipal de la ciutat de València i que pretenga desfer-se de mobles o efectes d'ús domèstic.

Requisits
  • Pot sol·licitar-se l'arreplega de mobles, electrodomèstics, ordinadors i altres efectes d'ús domèstic, sempre que no es tracte de residus de caràcter perillós, d'acord amb la normativa en matèria de residus.
  • Hi ha un límit de cinc objectes per avís.
  • En cap cas es realitzen buidatges complets de pisos.
  • Els mobles o efectes es depositaran en la via pública enfront del portal i en l'horari que s'indique pel personal del Telèfon 010.
Informació Complementària

L'arreplega es realitzarà, en condicions normals,el dia mateix de l'avís. No s'arrepleguen residus d'obres; este tipus de residus s'han de depositar en un contenidor d'obres. (Veure tràmit Contenidor d'obres a la via pública)

Per a la retirada de residus de caràcter industrial o perillós, han de dirigir-se a la Conselleria de Infraestructures i Transport. Territori i Medi Ambient. Més informació: telèfon 012 o www.cma.gva.es

Termini de resolució i recursos
Silenci Administratiu: No és procedent
Termini màxim de resolució: No s´hi aplica
Atenció telefònica

La retirada se sol·licita a través del Telèfon d'Informació Municipal 010. El personal del 010 prendrà nota de l'avís i comunicarà al sol·licitant la data i l'hora de retirada dels efectes.

Si precisa vosté algun aclariment sobre este tràmit pot telefonar al telèfon d'informació 010.

Les consultes des de fora de València es poden realitzar a través del telèfon 96 310 00 10.
Totes les telefonades realitzades al telèfon 010 tenen la qualificació i la tarifa de telefonada urbana.

Legislació
  • Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
  • Llei 10/1998, de 21 d'abril, de Residus.
  • Llei 10/2000, de 12 de desembre, de Residus de la Comunitat Valenciana.
On dirigir-se

La retirada se sol·licita a través del Telèfon d'Informació Municipal 010.

El personal del 010 prendrà nota de l'avís i comunicarà al sol·licitant la data i l'hora de retirada dels efectes.

Anar a inici de pàgina