ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Arreplega de paper i cartó en establiment comercial
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica MA.RE.10
Descripció

Arreplega de paper-cartó en establiment comercial, prèviament plegat i lligat. La persona usuària haurà de depositar el paper i cartó en el lloc i horari que indique el servici de retirada.

Qui ho pot sol·licitar?

La persona titular de l'establiment comercial generador del paper-cartó.

Requisits

El lloc d'arreplega estarà situat al terme municipal de València.

Quan sol·licitar-ho

No hi ha termini específic per a la sol·licitud.

Documentació a presentar

Omplir document d'adhesió al servici que serà entregat a l'empresa concessionària.

Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

Contactar amb l'empresa concessionària del servici d'arreplega en la zona.

El servici se sol·licita a les empreses concessionàries del servici d'arreplega en la zona:

Zona 1. Districtes municipals 1, 2, 3, 7, 8, 9 i 19.
Empresa SAV. Tel 96.333.82.81

Zona 2. Districtes municipals: 4, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17 i 18.
Empresa FCC. Tel 96.331.81.08

Zona 3. Districtes municipals: 10 i 11.
Empresa UTE SECOPSA-NAGARES
Tel 96.153.73.01

Informació Complementària

Les reclamacions respecte al servici sol·licitat es faran davant del Servici de Gestió de residus i neteja.
Per a això es pot utilitzar alguna de les vies següents:

  • Telefonada al 96 352 54 78 Ext 2500, 2620
  • Enviament de FAX al núm. 96 352 28 85
  • Enviament de missatge als correus electrònics: incidenciaslimpiezarecogida@valencia.es recoenseres@valencia.es resisolidos@valencia.es
  • Compareixença en el Servici, situat al c/ Amadeo de Savaoia, 11, en horari de 9 a 14 hores.
  • Registre general de entrada.
Termini de resolució i recursos
Silenci Administratiu: No és procedent
Termini màxim de resolució: No s´hi aplica
Legislació
  • Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
  • Llei 10/1998, de 21 d'abril, de Residus.
  • Llei 10/2000, de 12 de desembre, de Residus de la Comunitat Valenciana.
Oficines d'informació
  • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AJUNTAMENTEdifici de la Casa Consistorial, entrada pel carrer de l'Arquebisbe Mayoral, 1AcTel.: REGISTRO: 96.208.10.35Fax: 96.353.99.80 De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. Cita prèvia: web municipal www.valencia.es o cridant al 010
  • OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA - TABAQUERAC/ Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest. 46010 ValènciaTel.: 962082015, 962082016, 962082101, 962082102Fax: 96.389.50.14De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010oactabacalera@valencia.es
Anar a inici de pàgina