ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
* INDEX DE PROCEDIMENTS DEL SERVICI D’ACTIVITATS
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
LA.IN.01
Termini de resolució i recursos
Silenci Administratiu: No és procedent
Termini màxim de resolució: No s´hi aplica
Anar a inici de pàgina