ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Sol·licitud d'utilització del Saló d'Actes de l'edifici de la Regidoria de Joventut
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
JU.US.10
Descripció

Sol·licitar la utilització del Saló d'Actes del dit edifici per a la realització de conferència, cursets, congressos, etc.
L'edifici es troba situat en el c/ de Campoamor 91.

Qui ho pot sol·licitar?

Les associacions juvenils, associacions i entitats en general degudament constituïdes i persones físiques.

Requisits

Realitzar la reserva prèvia en la Web de Joventut: www.juventud-valencia.es / Saló d'Actes.

Quan sol·licitar-ho

En qualsevol moment de l'any, amb un mínim d'un mes d'antelació al de la data o dates sol·licitades.

Documentació a presentar

 • Instància general o (formulari de sol·licitud si se solicita electrònicament)
 • Document generat en realitzar la reserva en www.juventud-valencia.es
 • Programa d'activitats, únicament en cas d'optar per temps lliure.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Sol·licitud d’utilització Saló d’Actes de l’Edifici de la Regidoria de Joventut:
  • Document generat al realitzar la reserva en la web de Joventut
Taxes
Taxa

Ordenança: Ordenança Reguladora de les Taxes per ús o aprofitament especial d'instal·lacions i edificis municipals, aprovada definitivament el 29 de desembre de 1998 i modificada en data 29 de setembre de 2016 amb aplicació a partir de l'1 de gener de 2017.

Taula de quanties per a l'exercici vigent

Termini d'ingrés: Quan se li comunique pel Servici, amb anterioritat a l'aprovació de la Resolució corresponent.

Quantia:

Per jornada de 4 hores mínim 585,87 € i, per cada hora de més 117,17 €/hora, en cas d'utilització de més d'un dia seguit pel mateix usuari i per a la mateixa activitat s'aplicarà la tarifa, en el segon dia i següents, de 117,17€/hora. Estes tarifes inclouen els gastos de neteja i il·luminació. La tarifa resultant s'incrementarà amb les tarifes aplicades per l'empresa adjudicatària de l'assistència tècnica.

S'aplicarà un coeficient reductor del 100% al Consell de Joventut de la Ciutat de València i a tots els membres de ple dret del dit Consell.

S'aplicarà un coeficient reductor del 60% per a la resta d'Associacions Juvenils, quan el destí d'ús o aprofitament del Saló tinga caràcter cultural y/o educatiu.

S'aplicarà un coeficient reductor del 30% quan el destí de l'ús o aprofitament tinga caràcter educatiu amb una finalitat no lucrativa. En casos d'especial interés o utilitat pública, la dita reducció podrà ser fins a del cent per cent. Serà l'Alcaldia, a través de Resolució, la que en cada cas autoritze l'aplicació dels dits coeficients reductors prèvia petició dels interessats.


Taxes per ús privatiu o aprofitament especial d'Instal·lacions, Edificis municipals i Espais públics


Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant
 • Formulació de reserva des de la pàgina Web: www.juventud-valencia.es
 • Presentación de la instància de sol·licitud generada.
 • Abono del preu públic el document del qual serà facilitat pel Servici de Joventut. En el cas que no s'efectue l'ingrés en el termini previst, l'Excel·lentíssim Ajuntament podrà disposar de les places reservades.

Informació Complementària

La Sala d'Actes compta amb un aforament de 288 persones, escenari i sistemes audiovisuals.

L'assistència tècnica és opcional.

Per a informació de reserva de data posar-se en contacte amb el Servici de Joventut.

No està permesa la seua utilització per a fins lucratius ni recaptatoris.

_________________________________

Efecte del silenci administratiu: Desestimatori.

Conforme a l'Art. 96.6 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques, podrà considerar-se desestimada la sol·licitud en cas de no notificar-se resolució dins del termini màxim per a resoldre (sis mesos).

Termini màxim de resolució: 6 mesos

Conforme a l'Art. 96.6 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques, el termini màxim per a resoldre el procediment serà de sis mesos.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: No és procedent
Termini màxim de resolució: No s´hi aplica
Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol•licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d'acord amb l'apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte, si és el cas, la documentació indicada
 • Presente i firme la sol•licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Legislació
 • Criteris bàsics d'utilització del Saló d'actes de l'Edifici de la Regidoria de Joventut, c/ Campoamor, nº 91.
 • Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques.
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.

Oficines d'informació
 • SERVICI DE JOVENTUTC. Campoamor, 91 - 3ª planta.Tel.: 96 352 54 78 (Ext. 7103)de 09:00 a 14:00 horas
Oficines on presentar
 • JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOSCarrer d'Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça d'Alfons el Magnànim, s/n (xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓCarrer de la Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DEL MARÍTIMCarrer Barraca, 53Tel.: Información y Registro: 963014120 Obras: 963014008 / 963014210 Bonos EMT: 963014173 Actividades: 963014217De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXCarrer del Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/ 962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFACarrer de Maties Perelló, 5Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSCarrer del Comte de Lumiares, 5 Tel.: 962084365/ 962084368Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AJUNTAMENTEdifici de la Casa Consistorial, entrada pel carrer de l'Arquebisbe Mayoral, 1AcTel.: REGISTRO: 96.208.10.35Fax: 96.353.99.80 De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. Cita prèvia: web municipal www.valencia.es o cridant al 010
 • OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA - TABAQUERAC/ Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest. 46010 ValènciaTel.: 962082015, 962082016, 962082101, 962082102Fax: 96.389.50.14De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010oactabacalera@valencia.es
 • ALCALDIA DEL PALMARCarrer de Cabdet, 15Tel.: 96.162.00.66Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL SALERAvinguda dels Pinars, 1Tel.: 96.183.02.95Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE BENIFARAIGCarrer de Ferrer i Bigné, 47Tel.: 96.363.52.49Registre: dimarts de 9.00 a 14.00 hores.
 • ALCADIA DE BORBOTÓPlaça del Moreral, 8 Tel.: 96.390.17.47Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE MASSARROJOSCarrer de Mossén Bau, 10-12Tel.: 96.139.41.49Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL PERELLONETCarrer Marqués de Valterra, 35Tel.: 96.177.78.89Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL FORN D´ALCEDOCamí d'Alabau, 2Tel.: 96.376.09.36Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LA PUNTACamí del Canal, 74 (Xalet de Bartual)Tel.: 96 367 33 30 Fax: 96 367 33 30 Registre: dijous de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA DE LA TORRECarrer de Benidoleig, s/nTel.: 96.396.33.17Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE PINEDOCarrera del Riu, 263Tel.: 96.324.89.64Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE POBLE NOUCamí de Montcada, 205Tel.: 96.366.66.89Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LES CASES DE BÀRCENACamí de les Cases de Bàrcena, 63; CP: 46131-ValènciaTel.: 96.185.42.05Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRISenda del Secanet, 43 baix; BenimàmetTel.: de Registre: 963013436 i 963013446; Secretaria: 963013411 i 963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010; AVÍS: DEL 12 AL 20 DE MARÇ DE 9.00 A 13.00, EL DIA 18 ROMANDRÀ TANCADAjmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDCarrer de la Poetessa Leonor Perales, s/n; CastellarTel.: Registre: 963013023; Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPlaça del Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelnord@valencia.es
Anar a inici de pàgina