ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Recursos i sol.licituds de suspensió en matèria tributària
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
HA.GT.20
Descripció

Recursos i solicituts de suspensió.

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol persona física o jurídica contra la que l'Ajuntament haja dictat un acord o resolució referent a un procediment, sempre que així estiga regulat en tal procediment.

Requisits

Ser l'interessat d'un procediment contra el qual l'Ajuntament ha dictat un acord o resolució.

Quan sol·licitar-ho

En els terminis que el procediment contra el qual s'ha dictat l'acord establisca

Documentació a presentar

Sol·licitud de recurs contra l'acte dictat per l'Ajuntament, identificant clarament l'acte recorregut. La sol·licitud es presentarà degudament motivada i acompanyada de la documentació justificativa del motiu del recurs.

Documentació addicional necessària segons el cas:
  • Recursos i sol.licituts de suspensió en matèria tributària:
    • Documentació justificativa
Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

Presentar la sol·licitud en temps i forma.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
  • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
  • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: No és procedent
Termini màxim de resolució: No s´hi aplica
Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Si disposa de certificat digital de la Generalitat Valenciana o DNI electrònic pot realitzar el tràmit en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina, adjuntant aquells documents que s'indiquen en este Catàleg de Tràmits.

On dirigir-se

Podeu fer la gestió directament en l'Oficina de Gestió Tributària Integral de l'Ajuntament de València preferentment amb CITA.
Si desitja mes informació, pot cridar al telèfon d'Atenció de Gestió Tributaria Integral, 96.389.50.79, o enviar un correu electrónic a ayuntamientovalencia_gti@valencia.es

Oficines d'informació
  • OFICINA DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA INTEGRAL Edifici de la casa consistorial, entrada pel carrer de l'Arquebisbe MayoralTel.: 96.389.50.79 De dilluns a divendres, de 8:30 a 14:00 hores, preferentment amb CITA.ayuntamientovalencia_gti@valencia.es
Anar a inici de pàgina