ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Pagaments i altres gestions - Documents per a realitzar el pagament
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica HA.GE.40
Descripció

Obtindre els documents per a realitzar el pagament dels tributs i altres ingressos de dret públic (excepte multes de trànsit i ORA) en període voluntari o en període executiu de pagament.

Qui ho pot sol·licitar?

Les persones titulars d'estos tributs i altres ingressos de dret públic i qui acredite la titularitat o propietat del fet contributiu.

Quan sol·licitar-ho

Es pot sol·licitar en qualsevol moment, excepte si són deutes en procediment d'embargament.

Documentació a presentar

 • Document d'identitat de la persona obligada al pagament, llevat que el tràmit siga a través de la seu electrònica.
 • En cas de representants o d’autoritzar algú, l'escriptura de poders o l’autorització signada per les dos persones, amb els respectius documents d’identitat i el domicili de comunicació de la persona representant o autoritzada o la documentació que acredite la titularitat o propietat del fet contributiu, excepte en el cas de qui té l’obligació de relacionar-se amb l'Administració de manera electrònica.
 • Dades d'identificació del rebut que s'ha de pagar (matrícula del vehicle, núm. de lloc del mercat….).

Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

- Sol·licitud per una d'estes vies, acompanyada dels documents de l'apartat “Documentació que cal a presentar”:

 • Presencialment, en l'Oficina de Gestió Tributària (preferentement amb CITA PRÈVIA).
 • Mitjançant una instància presentada en els registres municipals (preferentement amb CITA PRÈVIA). Imprès de sol·licitud que pot descarregar en l'apartat “Impresos”.
 • Per telèfon si faciliteu les dades que se vos sol·liciten per correu electrònic.
 • A través de la seu electrònica.
 • A través de la web municipal.

- Pagar el document d'ingrés.

Informació Complementària

Les persones obligades a relacionar-se amb l'Administració per mitjans electrònics (art. 14.2, Llei 39/2015) han d'obtindre per si mateixes el document d'ingrés a través de la seu electrònica de l'Ajuntament.

Els documents d’ingrés només s'entreguen a la persona obligada al pagament o a qui haja autoritzat degudament.

Termini de resolució i recursos
Silenci Administratiu: No és procedent
Termini màxim de resolució: No s´hi aplica
Fer en web

Realitzeu la sol·licitud en línia amb signatura digital:

Podeu iniciar la sol·licitud en línia prement el botó Iniciar tràmit, en l'inici d'esta pàgina. Caldrà que vos identifiqueu d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica i identificar el rebut que voleu abonar.

Realitzar la sol·licitud en línia sense signatura digital:

Podeu iniciar la sol·licitud en línia des de l'opció de Consulta i pagament de rebuts, accedint a este enllaç: https://www.valencia.es/apps/ovte/web/consultavalor/consulta.xhtml?lang=va

Atenció telefònica

En el cas de realitzeu el tràmit telefònicament, en el telèfon directe de Gestió Tributària Integral (96 389 50 79), haureu de tindre a la vostra disposició i remetre per correu electrònic o per fax la documentació que consta en l'apartat “Documentació que cal presentar “.

Si necessiteu més informació, telefoneu a Gestió Tributària Integral (96.389.50.79) o envieu un correu electrònic a l'adreça ayuntamientovalencia_gti@valencia.es

On dirigir-se

Podeu fer la gestió directament en l'Oficina de Gestió Tributària Integral de l'Ajuntament de València, preferentement amb CITA PRÈVIA.

Si necessiteu més informació, telefoneu a Gestió Tributària Integral (96.389.50.79) o envieu un correu electrònic a l'adreça ayuntamientovalencia_gti@valencia.es

Oficines d'informació
 • OFICINA DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA INTEGRAL Edifici de la casa consistorial, entrada pel carrer de l'Arquebisbe MayoralTel.: 96.389.50.79 De dilluns a divendres, de 8:30 a 14:00 hores, preferentment amb CITA. AVÍS: DE L'1 A L'11 DE MARÇ, DILLUNS A DIVENDRES DE 8.30 a 13.00; DEL 12 AL 15, DE 9.00 A 12.00; DIA 18 TANCADA; DIA 20, DE 9.00 A 13.00ayuntamientovalencia_gti@valencia.es
Oficines on presentar
 • OFICINA DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA INTEGRAL Edifici de la casa consistorial, entrada pel carrer de l'Arquebisbe MayoralTel.: 96.389.50.79 De dilluns a divendres, de 8:30 a 14:00 hores, preferentment amb CITA. AVÍS: DE L'1 A L'11 DE MARÇ, DILLUNS A DIVENDRES DE 8.30 a 13.00; DEL 12 AL 15, DE 9.00 A 12.00; DIA 18 TANCADA; DIA 20, DE 9.00 A 13.00ayuntamientovalencia_gti@valencia.es
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AJUNTAMENTEdifici de la Casa Consistorial, entrada pel carrer de l'Arquebisbe Mayoral, 1AcTel.: REGISTRO: 96.208.10.35Fax: 96.353.99.80 De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. Cita prèvia: web municipal www.valencia.es o cridant al 010
 • OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA - TABAQUERAC/ Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest. 46010 ValènciaTel.: 962082015, 962082016, 962082101, 962082102Fax: 96.389.50.14De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010oactabacalera@valencia.es
Anar a inici de pàgina