ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Detall d'un tràmit

Pagament a terminis de l’impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
HA.BI.90
Descripció

Pagament en tres terminis del rebut domiciliat de l'Impost sobre Béns immobles de Naturalesa Urbana en període voluntari de pagament.

Qui ho pot sol·licitar?

Les persones obligades al pagament de l’impost.

Requisits

- Ser subjecte passiu titular o cotitular del rebut.

- Tindre el rebut domiciliat.

Quan sol·licitar-ho

Es pot sol·licitar en qualsevol moment.

Si se sol·licita fins al moment de la generació del fitxer de quotes domiciliades a remetre a les entitats financeres per al seu càrrec, tindrà efectes en l'exercici en curs. En un altre cas, tindrà efecte a partir de l'exercici següent.

La modificació del número de compte de càrrec per al segon i tercer termini es podrà realitzar abans de la generació del fitxer de quotes domiciliades a remetre a les entitats financeres per al càrrec de cada termini. En cas contrari, produirà efectes en el termini o exercici següent.

Actuacions a realitzar pel sol·licitant

Sol·licitud formulada per una d'aquestes vies:

 • Presencialment en l'Oficina de Gestió Tributària (prèvia sol·licitud de CITA PRÈVIA).
 • Mitjançant instància presentada en els Registres Municipals (prèvia sol·licitud de CITA PRÈVIA).
 • Mitjançant trucada telefònica, facilitant per correu electrònic les dades que se li sol·liciten.
Informació Complementària
 • Comporta bonificació del 2% de la quota de l'impost.
 • La bonificació per domiciliació s'aplicarà en l'últim dels terminis sempre que tots els terminis es paguen per domiciliació.
 • Dates de pagament: (tres terminis)

1r termini: 31 de març.

2n. termini: 20 de juliol

3er. termini: 20 d'octubre

En el cas que algun dels anteriors terminis coincidira amb dies inhàbils en l'Administració, aquest càrrec s'efectuarà el primer dia hàbil següent.

 • L'impagament de qualsevol dels terminis, o el desistiment per part de la persona interessada, si el deute no queda totalment satisfeta abans de la fi del període de pagament en voluntària de la corresponent matrícula, suposarà, en qualsevol cas, la pèrdua del dret de la bonificació i l'inici del període executiu de pagament del rebut.
Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Reclamació Econòmic-Administrativa
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: Estimatori
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
6 mesos.
Article 104 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb signatura digital:

Pot iniciar la sol·licitud en línia prement el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'aquesta pàgina I des d'allí podrà accedir als seus rebuts domiciliats de l'IBI i modificar la periodicitat dels terminis de pagament.

Atenció telefònica

En el cas de realitzar el tràmit mitjançant trucada telefònica, en el Telèfon directe de Gestió Tributària Integral: 96 389 50 79, haurà de tindre a la seua disposició i remetre per correu electrònic o per Fax, la documentació que se li puga sol·licitar.

Si desitja més informació, pot cridar al telèfon d'Atenció de Gestió Tributària Integral, 96.389.50.79, o enviar un correu electrònic a l'adreça ayuntamientovalencia_gti@valencia.es

010

On dirigir-se

Vosté pot realitzar la gestió directament en l'Oficina de Gestió Tributària Integral de l'Ajuntament de València "prèvia sol·licitud de CITA PRÈVIA" i en les Juntes Municipals de l'Ajuntament de València "prèvia sol·licitud de CITA PRÈVIA"

Si desitja més informació, pot telefonar al telèfon d'atenció de Gestió Tributària Integral, 96.389.50.79, o enviar un correu electrònic a l'adreça ayuntamientovalencia_gti@valencia.es.

Oficines on presentar
 • OFICINA DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA INTEGRAL (prèvia sol·licitud de CITA PRÈVIA)Edifici Casa Consistorial entrada per C/ Arquebisbe MayoralTel.: 96.389.50.79 De dilluns a divendres, de 8:30 a 14:00 hores. ayuntamientovalencia_gti@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE ABASTOSC/ Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça Alfons el Magnànim, s/n (Xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓC/ Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE MARITIMC/ Francesc Cubells, 58Tel.: 962084260/ 962084262/ 962084258Fax: 96.367.27.48 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXC/ Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFAC/ Maties Perelló, 7 Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSC/ Comte Lumiares, 5 Tel.: 962084362/ 962084372 / 962084365Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPl. Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013055jmpoblesdelnord@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRIC/ Senda de Secanet, 43 bj BenimametTel.: Registro: 963013436 / 963013446 Secretaria: 963013411 -963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013636jmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDC/ Poetessa Leonor Perales, s/n (Castellar)Tel.: Registro: 963013023 Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013023jmpoblesdelsud@valencia.es
Anar a inici de pàgina