ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Pagament a terminis de l’impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
HA.BI.90
Descripció

Pagament en tres terminis del rebut domiciliat de l'Impost sobre Béns immobles de Naturalesa Urbana en període voluntari de pagament.

Qui ho pot sol·licitar?

Les persones obligades al pagament de l’impost.

Requisits

- Ser subjecte passiu titular o cotitular del rebut.

- Tindre el rebut domiciliat.

Quan sol·licitar-ho

Es pot sol·licitar en qualsevol moment.

Si se sol·licita abans que es genere el fitxer de quotes domiciliades que es remet a les entitats financeres, té efectes en l'exercici en curs. En cas contrari, té efecte a partir de l'exercici següent.

El número de compte on es carreguen el segon i tercer termini es pot modificar abans que es genere el fitxer de quotes domiciliades que es remet a les entitats financeres per al càrrec de cada termini. Si no és així, produïx efectes en el termini o exercici següent.

Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

- Sol·licitud per una d'estes vies:

 • Presencialment, a l'Oficina de Gestió Tributària Integral (preferentment amb CITA PRÈVIA).
 • Mitjançant una instància presentada en els registres municipals (preferentment amb CITA PRÈVIA).
 • Mitjançant correu electrònic.
 • A través de la seu electrònica. S'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit”.

Informació Complementària
 • Comporta bonificació del 2% de la quota de l'impost.
 • La bonificació per domiciliació s'aplica en l'últim termini sempre que tots els terminis es paguen per domiciliació.
 • Dates de pagament: (tres terminis). Consulte ací

Si alguna d’estes dates coincidix amb dies inhàbils en l'Administració, el càrrec s'efectua el següent dia hàbil.

 • L'impagament de qualsevol dels terminis, o el desistiment per part de la persona interessada, si el deute no queda totalment satisfet abans que acabe el període de pagament voluntari, suposa, en qualsevol cas, la pèrdua del dret de la bonificació i l'inici del període executiu de pagament del rebut.
Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Reclamació Econòmic-Administrativa
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: Estimatori
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
6 mesos.
Article 104 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
Fer en web

Podeu iniciar la sol·licitud en línia prement el botó Iniciar tràmit, en l’inici d’esta pàgina, i des d’allí podreu accedir als vostres rebuts domiciliats de l’IBI i modificar-ne la periodicitat dels terminis de pagament.

Atenció telefònica

Si necessiteu més informació, telefoneu a Gestió Tributària Integral, 96 389 50 799 o envieu un correu electrònic a l'adreça ayuntamientovalencia_gti@valencia.es.

On dirigir-se

Podeu fer la gestió directament en l'Oficina de Gestió Tributària Integral de l'Ajuntament de València i en les Juntes Municipals de Districte, preferentment amb cita prèvia en ambdós casos.

Si necessiteu més informació, telefoneu a Gestió Tributària Integral (96 389 50 799) o envieu un correu electrònic a l'adreça ayuntamientovalencia_gti@valencia.es.

Oficines on presentar
 • OFICINA DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA INTEGRAL Edifici de la casa consistorial, entrada pel carrer de l'Arquebisbe MayoralTel.: 96.389.50.79 De dilluns a divendres, de 8:30 a 14:00 hores, preferentment amb CITA.ayuntamientovalencia_gti@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOSCarrer d'Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça d'Alfons el Magnànim, s/n (xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓCarrer de la Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DEL MARÍTIMCarrer Barraca, 53Tel.: Información y Registro: 963014120 Obras: 963014008 / 963014210 Bonos EMT: 963014173 Actividades: 963014217De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXCarrer del Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/ 962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFACarrer de Maties Perelló, 5Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSCarrer del Comte de Lumiares, 5 Tel.: 962084365/ 962084368Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPlaça del Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelnord@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRISenda del Secanet, 43 baix; BenimàmetTel.: de Registre: 963013436 i 963013446; Secretaria: 963013411 i 963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010; AVÍS: DEL 12 AL 20 DE MARÇ DE 9.00 A 13.00, EL DIA 18 ROMANDRÀ TANCADAjmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDCarrer de la Poetessa Leonor Perales, s/n; CastellarTel.: Registre: 963013023; Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelsud@valencia.es
Anar a inici de pàgina