ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Detall d'un tràmit

Pagament a terminis de l’impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
HA.BI.90
Descripció

Sol·licitud del pagament en tres terminis del rebut domiciliat de l’Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana, en període voluntari de pagament.

Comporta una bonificació per domiciliació.

Només per als rebuts ja domiciliats.

Per als no domiciliats, cal tramitar la domiciliació i la sol·licitud de pagament a terminis.

Qui ho pot sol·licitar?

Les persones obligades al pagament de l’impost.

Requisits

- Ser subjecte passiu titular o cotitular del rebut.

- Tindre el rebut domiciliat en un compte obert en una entitat financera.

Quan sol·licitar-ho

Fins al dia 1, inclusivament, del mes d´inici del corresponent període voluntari de pagament.

La modificació del número de compte de càrrec per al segon i tercer termini es podrà realitzar fins al dia 1, inclusivament, del mes de càrrec de cada termini. En cas contrari, produirà efectes en el termini o exercici següent.

Actuacions a realitzar pel sol·licitant
 • Sol·licitud de la persona interessada formulada presencialment en l'Oficina de Gestió Tributària (prèvia sol·licitud de CITA PRÈVIA).
 • Sol·licitud de la persona interessada presentada mitjançant instància en els Registres Municipals.
 • Sol·licitud formulada via telemática.
Informació Complementària

Dates de pagament: (tres terminis)

1r termini: 30 d'abril

2n termini: 20 de juny

3r termini: 20 de setembre

Si algun dels terminis anteriors coincidix amb dies inhàbils en l’Administració, eixe càrrec s’efectuarà el primer dia hàbil següent.

La modificació del número de compte de càrrec per al segon i tercer termini es pot realitzar fins al dia 1 inclusivament del mes de càrrec de cada termini. En cas contrari, produïx efectes en el termini o exercici següent.

La bonificació per domiciliació s’aplicarà en l’últim dels terminis sempre que tots els terminis es paguen per domiciliació.

L'impagament de qualsevol dels terminis o el desistiment per part de la persona interessada si el deute no queda totalment satisfet abans que acabe el període de pagament voluntari de la corresponent matrícula, suposa, en tot cas, la pèrdua del dret de la bonificació i l'inici del període executiu de pagament del rebut.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Reclamació Econòmic-Administrativa
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: No procedix
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
6 mesos.
Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària. Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament general de recaptació. Ordenança fiscal general.
Fer en web

Si disposa de certificat digital de la Generalitat Valenciana o DNI electrònic pot realitzar el tràmit en línia prement el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'aquesta pàgina. Des d'allí podrà accedir als seus rebuts domiciliats de l'IBI i modificar la periodicitat dels terminis de pagament.

Atenció telefònica

Telèfon: 963 89 50 79

010

On dirigir-se

Vosté pot realitzar la gestió directament en l'Oficina de Gestió Tributària Integral de l'Ajuntament de València "prèvia sol·licitud de CITA PRÈVIA" i en les Juntes Municipals de l’Ajuntament de València.

Si desitja més informació, pot telefonar a número d’atenció de Gestió Tributària Integral, 96.389.50.79, o enviar un correu electrònic a ayuntamientovalencia_gti@valencia.es.

Oficines on presentar
 • OFICINA DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA INTEGRAL - CENTRAL (prèvia sol·licitud de CITA PRÈVIA)Edifici Casa Consistorial entrada per C/ Arquebisbe MayoralTel.: 96.389.50.79 De dilluns a divendres, de 8:30 a 14:00 hores. ayuntamientovalencia_gti@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE ABASTOSC/ Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça Alfons el Magnànim, s/n (Xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓC/ Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE MARITIMC/ Francesc Cubells, 58Tel.: 962084260/ 962084262/ 962084258Fax: 96.367.27.48 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXC/ Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFAC/ Maties Perelló, 7 Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSC/ Comte Lumiares, 5 Tel.: 962084362/ 962084372 / 962084365Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPl. Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013055jmpoblesdelnord@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRIC/ Senda de Secanet, 43 bj BenimametTel.: Registro: 963013436 / 963013446 Secretaria: 963013411 -963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013636jmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDC/ Poetessa Leonor Perales, s/n (Castellar)Tel.: Registro: 963013023 Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013023jmpoblesdelsud@valencia.es
Anar a inici de pàgina