ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Subvenció Projecte 50-50
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
ER.AY.10
Descripció

Subvenció col·legis 50-50 Curs 2021-2022.


*****

PER A JUSTIFICACIÓ DEL PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ DEL CURS 2021-2022: ANNEX 2 COMPTE JUSTIFICATIU DE L'APARTAT "IMPRESOS" D'ESTE TRÀMIT. Es podrà aportar a través del tràmit: Aportació de documentació a sol·licituds/expedientes ja en tràmit per l'Ajuntament o accedint a l'expedient corresponent a través de Carpeta Ciutadana.

Qui ho pot sol·licitar?

Col·legis de la Ciutat de València.

Requisits
 • No incórrer en cap de les causes de prohibició establides en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • No mantindre cap deute pendent amb l’Ajuntament de València.
 • Haver complit amb les obligacions per reintegrament de subvencions.

Quan sol·licitar-ho

30 dies naturals a comptar des de lendemà de la publicació de lanunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València (BOP).

Publicació en el BOP: Dijous, 03 de Juny de 2021 - Núm. 105.

Termini de sol·licitud: del dia 04/06/2021 fins al 03/07/2021 ambdós inclusivament.

Documentació a presentar

La sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica. S'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

Documentació per a tots els casos:
 • Targeta fiscal del col·legi
 • Carta de motivació
 • Annex I. Declaració responsable:

  Document disponible en l'apartat "Impresos" d'aquesta mateixa pàgina per a descarregar, emplenar i adjuntar en aquest tràmit.

Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

Presentació sol·licitud.

Informació Complementària

L'Annex II es presentarà amb posterioritat, segons l'art. 12 de la Convocatòria.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: No és procedent
Termini màxim de resolució: 2 meses
des d'1 octubre de 2022, segons s'indica en l'art. 14 de la Convocatòria. 3 mesos des d'aprovació de pagament per a justificar mesures d'eficiència energètica.
Art. 28 Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de València i els seus Organismes Públics. Art. 17 Convocatòria.
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte la documentació requerida
 • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

7366

7368

7371

Legislació

Convocatòria per a la concessió de subvencions de concurrència competitiva als col·legis integrants del projecte 50-50 durant el curs 2021-2022.

On dirigir-se

Oficines on obtindre informació o realitzar consultes:

SERV. EMERGENCIA CLIMATICA Y TRANSIC. ENERGETICA

Oficines de presentació:

NOMÉS SEU ELECTRÒNICA

Anar a inici de pàgina