ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Sol·licitud prova ingrés/accés a Ensenyaments Elementals
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
ED.OT.20
Descripció

Sol·licitud prova ingrés/accés a Ensenyaments Elementals.

La sol·licitud se signarà per el/la alumne/a, pare, mare o tutor/a legal. En cas de ser menor d'edat, signarà sempre el seu representant (pare, mare, tutor/a legal).

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol família.

Requisits

Per a Ensenyaments Elementals tenir edat compresa entre 8 i 12 anys, menors de 8 anys hauran de tenir resolució del Conservatori aprovada pel Consell Escolar on se'ls permeta realitzar la prova d'accés i els majors de 12 anys hauran de tenir resolució del Conservatori aprovada pel Consell Escolar.

Per a sol·licitar el permís per a poder realitzar les proves d'accés a Ensenyances Elementales, ho han de fer enviant un correu a iturbi@valencia.es.

El termini per a sol·licitar el permís finalitza el 30 d'Abril de 2022

Quan sol·licitar-ho

Cada any Conselleria marca les dates concretes.

De l'1 de juny a les 9 h fins al 14 de juny a les 15 h

Documentació a presentar

 • La sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica: s'emplenarà, s'adjuntarà la documentació que s'indica segons el cas i es registrarà.
 • Si la persona sol·licitant (aspirant) és major d'edat, una vegada "inicie tràmit" accedirà mitjançant la primera opció "Soc l'interessat".
 • Si la persona sol·licitant (aspirant) és menor edat, una vegada "inicie tràmit" accedirà mitjançant la quarta opció "Soc representant mitjançant la presentació d'un apoderament" i aportarà com a document d'apoderament llibre de família o document que n'acredite la representació.

Documentació per a tots els casos:
 • Fotografia grandària carnet de la persona aspirant
 • DNI, NIE o passaport de la persona aspirant
Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Sol·licitud prova ingrés/accés a Ensenyaments Elementals:
  • Si és persona amb diversitat funcional, certificat de tipus i grau
  • En cas de ser menors de 8 anys, resolució de la direcció del Conservatori
Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

Emplenar la sol·licitud. Aportar la documentació. Registrar.

Informació Complementària

La prova d'accés a Ensenyament Elemental és gratuïta en tots els cursos.

Òrgan que resol:
Conservatori José Iturbi

Reclamacións:
3 díes des de la publicació del llistat provisional

Resolució Reclamacions:
Fins la publicació llistat definitiu

Termini de resolució i recursos
Silenci Administratiu: No és procedent
Termini màxim de resolució: No s´hi aplica
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte la documentació requerida
 • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

96 208 2759

Legislació
 • Article 7 i 9 del Decret 159/2007, del 21 de septiembre, del Govern Valencià.
 • Resolució de 22 d'abril de 2021, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Régim Especial, per la qual s'estableix el calendari per a la inscripció i la realització de les proves d'ingrés i d'accés als ensenyaments elementals i professionals de Música i de Dansa de la Comunitat Valenciana per al curs 2021-2022.
On dirigir-se

Oficines on obtindre informació o realitzar consultes: 96 208 2759

Oficines de presentació: La sol·licitud es realitzarà de manera telemàtica.

Anar a inici de pàgina