ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Remissió al Consell escolar Municipal de la memòria final de curs amb la implementació de les actuacions realitzades i l’evolució dels casos d’absentisme escolar
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
ED.AB.75
Descripció

Remissió al Consell escolar Municipal de la memória final de curs amb la implementació de les actuacions realitzades, l’evolució dels casos d’absentisme escolar.

Per a més informació: ENLLAÇ

Qui ho pot sol·licitar?

Equips directius de centres educatius que tal i com estableix la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport han d’avaluar la implementació de les actuacions realitzades, l’evolució dels casos d’absentisme escolar i n’incorporar els resultats a la memòria de final de curs.

Requisits
  • Tindre alumnat absentista greu i/o crònic comunicat al Consell Escolar Municipal.
Quan sol·licitar-ho

Termini de sol·licitud: del dia 01/06/2023 fins al 14/07/2023 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

La sol·licitud es presenta en esta Seu Electrònica. S'emplena i signa el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjunta la documentació indicada.

Documentació per a tots els casos:
  • Document 6. «Informe de l’assistència de l’alumnat al centre educatiu»:

    ENLLAÇ DOCUMENT.

Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

Presentació de la sol·licitud i de la documentació requerida (Document 6).

Termini de resolució i recursos
Silenci Administratiu: Estimatori

Termini màxim de resolució: No s´hi aplica
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

  • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d'acord amb l'apartat Documentació a presentar
  • Òmpliga el formulari
  • Adjunte, si és el cas, la documentació indicada
  • Presente i firme la sol•licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

962082133

962082111

Anar a inici de pàgina