ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Remissió anual de taxes de casos d’absentisme escolar d’alumnat de primària i secundària notificats a la Fiscalia provincial de València per part del PAEM -Programa d’absentisme escolar municipal-
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
ED.AB.70
Descripció

Remissió anual de taxes de casos d’absentisme escolar d’alumnat de primària i secundària notificats a la Fiscalia provincial de València per part del PAEM -Programa d’absentisme escolar municipal.

Per a més informació: ENLLAÇ PÀGINA WEB EDUCACIÓ

Qui ho pot sol·licitar?

Equips directius de centres educatius que han de comunicar les taxes d’absentisme escolar de casos d’alumnat del seu centre que han estat derivats a la Secció de Menors de la Fiscalía Provincial de València. (Programa d’absentisme escolar municipal d'acord amb l'article 33 o, Capítol V “Competències dels municipis” de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de régim local de la Comunitat Valenciana).

Requisits
  • Tindre alumnat matriculat al centre educatiu que ha estat derivat a la Secció de Menor de la Fiscalia provincial de València per el seu absentisme escolar greu o crònic.
Quan sol·licitar-ho

Des de el següent dia de la finalització de cada curs escolar fins al dia 15 de juliol del mateix curs.


Termini de sol·licitud: del dia 21/06/2024 fins al 19/07/2024 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

La sol·licitud es presenta en esta Seu Electrònica. S'emplena i signa el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjunta la documentació indicada.

Documentació per a tots els casos:
  • Document 35B. Taxes d'absentisme escolar i percentatges corresponents a alumnat en la Secció de Menors de la Fiscalia provincial de València:

    ENLLAÇ DOCUMENT

Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

Presentació de la sol·licitud i de la documentació requerida (Document 35B).

Termini de resolució i recursos
Silenci Administratiu: Estimatori

Termini màxim de resolució: No s´hi aplica
Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol•licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

  • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d'acord amb l'apartat Documentació a presentar
  • Òmpliga el formulari
  • Adjunte, si és el cas, la documentació indicada
  • Presente i firme la sol•licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

962082133

962082111

Anar a inici de pàgina