ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Remissió anual de taxes de casos d’absentisme escolar d’alumnat de primària i secundària notificats a la Fiscalia provincial de València per part del PAEM -Programa d’absentisme escolar municipal-
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
ED.AB.70
Descripció

Remissió anual de taxes de casos d’absentisme escolar d’alumnat de primària i secundària notificats a la Fiscalia provincial de València per part del PAEM -Programa d’absentisme escolar municipal.

Per a més informació: https://educacio-valencia.es/absentisme/

Qui ho pot sol·licitar?

Equips directius de centres educatius que han de comunicar les taxes d’absentisme escolar de casos d’alumnat del seu centre que han estat derivats a la Secció de Menors de la Fiscalía Provincial de València. (Programa d’absentisme escolar municipal d'acord amb l'article 33 o, Capítol V “Competències dels municipis” de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de régim local de la Comunitat Valenciana).

Requisits
  • Tindre alumnat matriculat al centre educatiu que ha estat derivat a la Secció de Menor de la Fiscalia provincial de València per el seu absentisme escolar greu o crònic.
Quan sol·licitar-ho

Des de el següent dia de la finalització de cada curs escolar fins al dia 15 de juliol del mateix curs.


Termini de sol·licitud: del dia 01/06/2023 fins al 14/07/2023 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

La sol·licitud es presenta en esta Seu Electrònica. S'emplena i signa el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjunta la documentació indicada.

Documentació per a tots els casos:
Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

Presentació de la sol·licitud i de la documentació requerida (Document 35B).

Termini de resolució i recursos
Silenci Administratiu: Estimatori

Termini màxim de resolució: No s´hi aplica
Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol•licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

  • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d'acord amb l'apartat Documentació a presentar
  • Òmpliga el formulari
  • Adjunte, si és el cas, la documentació indicada
  • Presente i firme la sol•licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

962082133

962082111

Anar a inici de pàgina