ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Comunicació al Consell Escolar Municipal de situacions d’alumnat desescolaritzat d’Educació Primària i Secundària Obligatòria, detectades per centres educatius i / o entitats socioeducatives
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
ED.AB.50
Descripció

Comunicar els centres educatius i les entitats socioeducatives al Consell Escolar Municipal i sol·licitar la seua intervenció en les situacions d’alumnat desescolaritzat d’Educació Primària i Secundària Obligatòria, empadronat a la ciutat de València.

Per a més informació: ENLLAÇ.

Qui ho pot sol·licitar?

Centres educatius i Entitats socioeducatives que hagen detectat un cas de desescolarització d'una persona menor empadronada a la ciutat de València que requerisquen l’escolarització en Educació Primària, o Educació Secundària Obligatòria d'acord amb l'article 33 O, Capítol V “Competències dels municipis” de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de règim local de la Comunitat Valenciana.

Requisits

Haver-hi contactat i haver-se reunit amb l’equip tècnic de zona del PAEM. (Consultar Document 10. Relació d’equips tècnics de zona i centres educatius)

Quan sol·licitar-ho

Termini de sol·licitud: del dia 15/09/2023 fins al 31/05/2024 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

La comunicació / sol·licitud es presenta en esta Seu Electrònica. S'emplena i signa el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjunta la documentació indicada.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Per a centres educatius:
  • Document 4. Fitxa de comunicació d’absentisme escolar:

   en el següent enllaç.

 • Per a entitats socioeducatives:
  • Document 7. Detecció d’absentisme / desescolarització per a Entitats Socio-educatives:

   en el següent enllaç.

Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

EN CAS DE CENTRES EDUCATIUS:

Presentació de la sol·licitud i de la documentació requerida: DOCUMENT 4

EN CAS D'ENTITATS SOCIOEDUCATIVES:

Presentació de la comunicació / sol·licitud i de la documentació requerida: DOCUMENT 7

Informació Complementària

Una vegada rebuda la comunicació / sol·licitud, l'equip tècnic del PAEM es posarà en contacte per telèfon amb el/la sol·licitant.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: Estimatori
Termini màxim de resolució: 3 mesos
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte la documentació requerida
 • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

96208 2133

962082123

962082111

Anar a inici de pàgina